Salg & Rådgivning

Salg & rådgivning

HVORDAN FOREGÅR SALGSPROSESSEN, OG HVILKEN RÅDGIVNING KAN JEG FORVENTE?

Forskjellige forhold spiller inn, avhengig av om du er privatkunde eller bedriftskunde. 

Vi har beskrevet kjøpsprosessen trinnvis. 

Er du arkitekt finner du et eget punkt om hva du kan forvente i de innledende fasene av våres rådgivning.

Klikk på det punktet du ønsker å lese mer om.

Privat kunde: Når du skal velge gardiner og solskjerming …

Last ned som pdf "Når du skal velge gardiner og solskjerming..."

 

Dine ønsker og behov

Mulighetene er uendelige når man skal velge nye gardiner eller en annen form for solskjerming til sitt hjem. Det kan virke uoverskuelig. Kanskje vil du ha noe helt annet enn det du har hatt tidligere. Kanskje er du glad for den løsningen du er vant med, men trenger å utskifte den med et nytt og friskt uttrykk. Uansett hvilke ønsker og behov du har, kan KvintBlendex oppfylle dem. I samarbeid med deg finner vi den riktige løsningen til akkurat din bolig.


De mange mulighetene

Det kan være at du har besøkt vår hjemmeside og orientert deg om mulighetene før du kontakter oss. Du kan enten ringe eller sende en e-postmelding. I begge tilfeller blir du satt i forbindelse med en av våre erfarne salgskonsulenter, og dere avtaler det kommende forløpet. 

Du må også gjerne besøke oss i vårt showroom i Oslo, der du personlig kan møte og snakke med en salgskonsulent. Vi har et stort utvalg av tekstilprøver fra internasjonale merker samt eksempler på våre solskjermingsprodukter, f.eks. plisségardiner, persienner og screen. Vi forhandler også mange forskjellige utgaver av gardinstenger, både funksjonelle og dekorative.


Den riktige løsningen

Når man skal velge nye gardiner eller annen solskjerming, er det flere ting du må ta i betraktning:

Hvilket rom og hva slags vindu dreier det seg om? Skal det skjermes for solen om morgenen eller aftenen? Skal det være innvendig og/eller utvendig solskjerming? Skal man skjermer for innkikk? Hvilket renholdsbehov er det? Er hovedformålet å lukke mest mulig av for lys, eller er det å skjerme for sol og varme? 

I tillegg kommer alle de estetiske aspektene. Liker du fyldig velur, lett og transparent lin eller klassisk ull? Gardinene støtter og samler din innredningsstil, uansett om de skal tre diskré i bakgrunnen eller mer høylytt gjøre oppmerksom på seg selv.

Salgskonsulenten presenterer deg for mulighetene og gir deg råd om en løsning som imøtekommer både dine ønsker og behov.

Hvis du ikke har mulighet for å besøke oss i showroomet, kommer konsulenten hjem til deg med prøver på tekstiler og produkter etter nærmere avtale. 


Den praktiske prosessen

Når du har truffet ditt valg, foretar konsulenten en gratis oppmåling og gir deg et skriftlig, uforpliktende tilbud. Hvis du aksepterer tilbudet, sendes ordren i produksjon/sying. 

Du får beskjed, når dine gardiner/produkter er klare, og du avtaler en tid med konsulenten for montering.

KvintBlendex’ montasjetekniker monterer dine gardiner/din solskjerming. 

 

Kontakt oss for gratis oppmåling og uforpliktende tilbud 

T: 23 00 51 50
E: post@kvintblendex.no 

 

Bedriftskunde: Når bedriften skal velge solskjerming …

Last ned som pdf "Når bedriften skal velge solskjerming...

KvintBlendex leverer solskjerming til alle typer av bedrifter, små, mellomstore og store, og til både eksisterende og helt nye bygg.


Innvendig eller utvendig solskjerming? 

Solskjerming er en vesentlig faktor for godt inneklima i bedriften. Mulighetene er riktig mange, og valget er avhengig av en rekke forhold. 

Først skal man overveie om behovet fortrinnsvis er å skjermer for blending eller varme fra solen. Varmen holdes mest effektivt ute med utvendig solskjerming. Men er blending i f.eks. dataskjermer den vesentligste utfordringen, kan innvendig solskjerming i noen tilfelle være tilstrekkelig. Mange bedrifter velger en både/og-løsning.

Ved utvendig solskjerming skal man ta høyde for bygningsarkitekturen – hvilke produkter vil «kle» fasaden, og hva er mulig å montere? Mange bedrifter foretrekker screen, siden de er enkle og nøytrale i uttrykket. Andre muligheter kan være fasadepersienner eller markiser, som er mer markante.

Den innvendige solskjermingen byr også på en rekke valgmuligheter: gardiner, rullegardiner, persienner og plisségardiner. Her avhenger valget ofte av de estetiske aspektene og dermed hvilket inntrykk bedriften ønsker å gi av seg selv. Som i privatboligen er gardiner eller andre solskjermingsprodukter med på å tegne og samle helhetsbildet av rommet.


Den riktige løsningen

Det kan være en god idé å besøke vår hjemmeside og innhente informasjon om de mange mulighetene for solskjerming som finnes. Deretter kan vi kontaktes på e-post eller telefon. I begge tilfeller blir man satt i forbindelse med en av våre erfarne salgskonsulenter, og det kommende forløpet avtales. 

Vi inviterer også gjerne innenfor i vårt showroom i Oslo. Her er det mulig personlig å møte og snakke med en salgskonsulent. Med utgangspunkt i bedriftens ønsker og behov gir konsulenten råd om løsninger som ligger innenfor bedriftens økonomi.

Er det snakk om et eksisterende bygg, kommer salgskonsulenten gjerne på besøk i bedriften for å danne seg et inntrykk av både bedriften og prosjektets mulige løsninger og utfordringer. Det sikrer den beste rådgivningen. Konsulenten kan ha med prøver på tekstiler og andre produkter.


Den praktiske prosessen

Ved eksisterende bygning: Konsulenten foretar en gratis oppmåling og gir deg et skriftlig, uforpliktende tilbud. Hvis tilbudet blir akseptert, sender vi ordren i produksjon/sying. 

Ved nybygg: Ut fra en prosjekttegning og/eller -beskrivelse utarbeider vi et skriftlig, uforpliktende tilbud. Hvis tilbudet blir akseptert, sender vi ordren i produksjon/sying.

Bedriften får beskjed når gardinene/solskjermingen er klar, og det avtales en tid for montering. Er det snakk om en ordre av en viss størrelse, kan montasjen foregå over flere omganger. 


Kontakt oss for gratis oppmåling og uforpliktende tilbud

T: 23 00 51 50
E: post@kvintblendex.no 

Arkitekt: Rådgivning i de innledende fasene …

Last ned som pdf "Rådgivning i de indledende faser..."

Uansett om prosjektet er stort eller lite, hjelper KvintBlendex med å skape overblikk over prosjekteringen av både gardiner og solskjerming. Vi har en omfattende faglig ekspertise og lang, bransjespesifikk erfaring, som vår kvalifiserte rådgivning tar utgangspunkt i. Våre argumenter tar alltid utgangspunkt i samarbeidspartnerens kunnskapsnivå.


Rådgivningsnivå

Vår rådgivning starter når kravet om solskjerming/gardiner, av hensyn til inneklima og energiforbruk, er definert samt de estetiske aspektene er vurdert. Ofte har samarbeidspartneren også vurdert hva slags solskjerming/gardiner bygget skal ha og besøkt vår hjemmeside for å orientere seg om de forskjellige mulighetene innenfor den valgte produktkategorien.

Når vi blir kontaktet – typisk ved en oppringning – er det første vi avklarer, hva slags entreprise det dreier seg om. Gjelder det en totalentreprise, foregår rådgivningen på det generelle, overordnede nivået, mens vi kan bli mer detaljerte og spesifikke ved rådgivning omkring hoved- og fagentrepriser.


Rådgivning og materialer

Rådgivningen dreier seg om tre områder: teknikk, utforming og konstruksjon. I den forbindelsen er det avgjørende at vi får klarlagt hvilken størrelse vindusløsningen skal fungere på. F.eks. er våre screen i forskjellige størrelser, som forholder seg til vindustørrelsen. Den minste modellen kan derfor ikke brukes på et stort vindu. Under alle omstendigheter er det viktig å avklare hvilken type av det aktuelle produktet som egner seg best til det konkrete prosjektet. 

Samtalen blir fulgt opp med en e-postmelding som inneholder ønsket informasjon. Det kan være detaljbeskrivelser med tilhørende tegninger i AutoCAD, som kan brukes direkte i den samlede tegning, tall for beregninger av produktets varmedempende effekt, produktbeskrivelser og andre spesifikasjoner. Det er også mulig å sende med en standardskrivelse med forklaringer av forskjellige begreper, hvis det er nødvendig.

Vi svarer gjerne på oppfølgende spørsmål og sikrer at de ferdige tegningene er korrekte.


Samme forståelsesramme

Vi legger svært stor vekt på å gi den rådgivningen og de materialene som det er bruk for, på det spesifikke tidspunktet. Og vi gjør også mye for å sikre at vår og samarbeidspartnerens forståelsesramme og utgangspunkt er i overensstemmelse med hverandre, slik at det ikke oppstår misforståelser og feiltakelser. 

Hvis f.eks. en solskjerming skal ha en faktor 0,2; er det avgjørende at man ved hvordan den faktoren brukes; og hva den betyr. Betyr den, at produktet avskjermer 20 prosent eller 80 prosent?

Derfor er vi grundige når vi stiller våre spørsmål, slik at vi avklarer tingene og dermed sikrer at løsningen blir korrekt.


Spesialløsninger

Har vår samarbeidspartner ønsker til et produkt som ikke er standard, kan vi fremstille en spesialløsning. I de tilfellene har vi ekstra stort fokus på detaljene. Typisk sender vi en standardtegning over detaljer som kan settes inn i tegningen. Deretter sjekker vi om det realistisk kan la seg gjøre. Hvis ikke gir vi alternative løsningsforslag.

Spesialløsninger kan bestå av delelementer fra forskjellige produktmodeller som vi kombinerer i en ny løsning. Eller det kan være en løsning vi utvikler til den bestemte bygningen. 

Det viktigste for oss er at vi alltid kan stå inne for konstruksjonen, at produktet vil fungere i den virkelige verden. Til syvende og sist er der jo en byggherre som skal ha et produkt og en løsning som holder. Det tar vi svært alvorlig. Og vi sier nei hvis vi kan se at løsningen ikke er funksjonsdyktig. Det oppfatter vi som god rådgivning.

Kontakt oss for gratis oppmåling og uforpliktende tilbud 

T: 23 00 51 50
E: post@kvintblendex.no