KvintBlendex AS

Velkommen i nytt showrom:

Brynsalléen 4 - 0667 Oslo

T: 23 00 51 50
E: post@kvintblendex.no 

Foretaksnr. 963667337

KONTAKT OSS FOR ET UFORPLIKTENDE TILBUD ELLER ET BESØK AV EN ERFAREN KONSULENT.

Ledelse

Danny Andersen
Daglig leder

da@kvintblendex.no
+45 401 04 087

in

Salg

Trine C. Dahlby
Salgskonsulent

td@kvintblendex.no
911 99 698

in

Anne-Marie Oppegaard
Salgskonsulent

amo@kvintblendex.no
481 41 214

in

Vibeke Netskar
Salgskonsulent

vn@kvintblendex.no
483 34 492

in

Eli Marie Dalva
Salgskonsulent

ed@kvintblendex.no
922 03 034

in

Marius Olavesen
Markedsresearcher

mol@kvintblendex.no

in

Prosjekt

Peter Christensen
Teknisk sjef, koncern

pc@blendex.dk
+45 443 50 359

in

Ola Brenner Jordet
Salgsansvarlig prosjekt

oj@kvintblendex.no
412 47 837

Jørgen Marcody Lund
Prosjektleder

jml@kvintblendex.no
917 81 515

in

Joachim Kvernstrøm
Prosjektleder

jk@kvintblendex.no
993 23 090

Julie Retvik
Adm. prosjektkoordinator

jure@kvintblendex.no
932 27 064

Christopher Fabricius
Prosjekt og teknik

cf@kvintblendex.no
450 30 865

in

Kommunikasjon & Marketing

Nanna Lystbæk Vinther
Kommunikatør, koncern

nlv@fischergroup.dk
+45 87 34 67 71

in

Martin Overgaard
Grafisk designer, koncern

mo@fischergroup.dk
+45 87 34 67 50

in

Theis Hansen
Online spesialist, koncern

th@fischergroup.dk
+45 23 80 70 50

in

Administrasjon

Tonje Frøseth-Vestli
Administrasjonsleder

tfv@kvintblendex.no
48 03 62 56

in

Montasje

Felix Øverli
Montasjetekniker

Ruben Teixeira
Montasjetekniker

Jørgen Macody Lund
Montasjeleder

jml@kvintblendex.no
917 81 515

in

Kjetil Herringbotn
Montasjetekniker

in

Per-Kristian Olsborg
Montasjetekniker

Knut Frogner
Montasjetekniker

Thomas Edmann Sørensen
Montasjetekniker

Ole Kristian Grimsvedt
Montasjetekniker

Casper Melin Nielsen
Montasjetekniker