KvintBlendex AS

Velkommen til värt showroom:

Brynsalléen 4 - 0667 Oslo

T: 23 00 51 50
E: post@kvintblendex.no 

Org.nr. 963667337

Värt showroom er sommerstengt i uke 29 og 30

KONTAKT OSS FOR ET UFORPLIKTENDE TILBUD ELLER ET BESØK AV EN ERFAREN KONSULENT.

Ledelse

Danny Andersen
Daglig leder

da@kvintblendex.no
+45 401 04 087

in

Salg

Emil Carlsson
Salgschef

eca@kvintblendex.no
969 17 552

Trine C. Dahlby
Salgskonsulent

td@kvintblendex.no
911 99 698

in

Anne-Marie Oppegaard
Salgskonsulent

amo@kvintblendex.no
481 41 214

in

Vibeke Netskar
Salgskonsulent

vn@kvintblendex.no
483 34 492

in

Eli Marie Dalva
Salgskonsulent

ed@kvintblendex.no
922 03 034

in

Anita Ødegård
Salgskoordinator / back office

ano@kvintblendex.no
970 01 346

Mona Solberg
Markedsresearcher

moso@kvintblendex.no
480 45 271

Prosjekt

Peter Christensen
Teknisk sjef, koncern

pc@blendex.dk
+45 443 50 359

in

Hege Darell
Teknisk koordinator

hd@kvintblendex.no
976 18 250

Jørgen Marcody Lund
Prosjektleder

jml@kvintblendex.no
917 81 515

in

Ola Brenner Jordet
Salgsansvarlig prosjekt

oj@kvintblendex.no
412 47 837

Alexander Lagerblad
Prosjektleder

all@kvintblendex.no
476 57 494

Julie Retvik
Adm. prosjektkoordinator

jure@kvintblendex.no
932 27 064

Christopher Fabricius
Prosjekt og teknikk

cf@kvintblendex.no
450 30 865

in

Kommunikasjon & Marketing

Stine Østerby
Marketingchef

seo@fischergroup.dk
(+45) 6016 5661

Martin Overgaard
Grafisk designer

mo@fischergroup.dk
+45 87 34 67 50

in

Emma Holmberg Lange
Digital marketing koordinator

ehl@fischergroup.dk
3055 3371

Rune H. Jensen
Kommunikasjon

rhj@fischergroup.dk
+45 61 12 20 50

in

Theis Hansen
Online spesialist

th@fischergroup.dk
+45 23 80 70 50

in

Administrasjon

Tonje Frøseth-Vestli
Administrasjonsleder

tfv@kvintblendex.no
48 03 62 56

in

Montasje

Cathrine Brubak
Montasjekoordinator

cb@kvintblendex.no

John Morten Ebbestad
Montasjeleder

Stig Tjemsland
Montasjetekniker

Tahir Hussain
Montasjetekniker

Anders Rangberg
Montasjetekniker

Thomas Farrell
Montasjetekniker

Zvezdan Pejic
Montasjetekniker

Moses Bahati
Montasjetekniker

Abdallah Alwahaibi
Montasjetekniker

Joakim Herland
Montasjetekniker

Thomas Clausen
Montasjetekniker

Per-Kristian Olsborg
Montasjetekniker

Stian Finberget
Montasjetekniker

Thomas Edmann Sørensen
Montasjetekniker