Kunnskapsbank

Her kan du få kunnskap om solskjerming og gardiner samt inneklima, lys og energi.

Du finner artikler, rapporter og undersøkelser fra universiteter, ingeniørhøyskoler og andre kunnskapsinstitusjoner i inn- og utland.

Vi understreker at de forskjellige synsvinkler og holdninger til emnene og problemstillingene ikke nødvendigvis deles av KvintBlendex, men utelukkende står for de respektive aktørenes egen regning.

Gi oss gjerne et tips om hvilken kunnskap omkring solskjerming, gardiner, energi, lys og inneklima du har bruk for - eller fortell hvis du selv er snublet over noe interessant som andre kan bli klokere av å lese. Send en e-postmelding til Nanna Lystbæk Vinther, Kommunikasjon & Marketing, nlv@fischergroup.dk.

I tekstilindustrien blir plastavfall fra havet blant annet til gardiner

Tonnevis av vanskelig nedbrytbart plastavfall og mikroplast flyter rundt i verdenshavene akkurat nå. Det anslås at det er så mye som seks ganger så mye plast som plankton i havene. Konsekvensene er dødelige for dyreliv og havøkosystemer, som produserer omtrent halvparten av oksygenet på planeten.

Flere designere, produsenter og leverandører i tekstilindustrien jobber også for å kunne levere mer miljøvennlige produkter. KvintBledex tilbyr for eksempel rullegardiner, som er produsert av plast samlet langs kysten. Nøyaktig 125 gram resirkulert plast brukes pr. m2 tekstil.

Innendørs skjermer mot støy

Innemiljø og energibruk

Vår opplevelse av innendørs komfort styres av hvilke muligheter vi har til å påvirke innemiljøet. Dette har igjen betydning for hvor mye energi vi bruker til lys og oppvarming.

For å undersøke hvordan ulike strategier for å styre innemiljøet i et cellekontor påvirker den opplevde komforten til brukerne og energibruken til oppvarming og belysning, har SINTEF Byggforsk satt i gang et eksperiment.

Velg riktig solskjerming

Solskjerming er helt nødvendig for å oppnå god termisk og visuell komfort i moderne bygninger med mye glass i fasadene.

Det termiske inneklimaet i rom for varig opphold skal tilrettelegges ut fra hensyn til helse og tilfredsstillende komfort ved forutsatt bruk. Solskjerming spiller en viktig rolle for å tilfredsstille dette kravet.

Analyse av bæredyktige sertifikater

"Guide to sustainable building certifications" inneholder en omfattende analyse og sammenligning av ti relevante bæredyktige byggesertifikater som på en visuell og tilgjengelig måte gjør det mulig å vurdere og sammenligne på et strategisk grunnlag.

Guiden kan brukes som et redskap i dialog med klienter, slik at de kan stå sterkere på det nasjonale og globale markedet for bæredyktig bygging.

Guiden er utarbeidet av det danske Statens Byggeforskningsinstitut - SBi og danske innovasjonsfirma 3XN Architects - GXN. Den kan lastes ned gratis her

Velg energitiltak i fornuftig rekkefølge

Lekkasjetall, U-verdier for vinduer/dører og varmegjenvinning i ventilasjonsanlegg er særlig viktig for å klare rammekravene i teknisk forskrift.

Les mer her

Kontorbygg med 23% lavere energiramme

Rammekravet for kontorbygg er skjerpet inn fra 150 til 115 (kW/m2 år). Hva blir utfordringene for et relativt lite bygg? Litt bedre vinduer og bedre lekkasjetall tar deg langt på vei.

Les mer her

Glassareal og vinduer

Helhetlig utformning av galssfasader og andre store glassareal er viktigere en noensinne hvis du vil sikre godt inneklima og fornuftig energibruk. Vær ekstra oppmerksom på takvinduer og glasstak.

Les mer her

Naturlig eller mekanisk ventilasjon?

Nye boliger trenger ventilasjonsløsninger som sikrer frisk luft og håndterer fuktighet, uten å sløse for mye energi.

Se de vanligste alternativene her

Fasader og inneklima

Glassbygg er mer klimafølsomme enn tradisjonelle bygg. Derfor må de bygges og driftes med omhu. Det mener SINTEF-forsker Tor Helge Dokka, som særlig etterlyser gode løsninger for glasstak og atrier. Dette haster, siden nye og innskjerpede regler allerede er på trappene, ifølge Dokka.

Byggeforskserien

Byggforskserien gir dokumenterte løsninger og anbefalinger for prosjektering, utførelse og forvaltning av bygninger. Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) anbefaler bruk av Byggforskserien som dokumentasjon i byggesaken, som underlag for kontrollplaner og sjekklister, og til generell kompetanseutvikling.

Å hjelpe dagslyset inn

Slik man styrer lyset inn mot filmrullen eller databrikken for en ønsket effekt, vil arkitekten bruke lys-åpninger for at lyset kan "forme" rommene. Dette er viktige teknikker, når byggeforskrift stiller krav til lysinnslipp og energibruk.

"Vinduer som sitter høyt opp mot taket vil gi bedre lys innover i lokalene", sier Sørli, som er partner i Pir II Arkitektkontor AS i Trondheim. "Lys fra en høy vinkel kan også brukes som ledetråd ved plasseringen av vinduer. Dagslyset har best lyskvalitet, gir best trivsel og er gunstigst energimessig", sier han.

Byggeteknisk forskrift (TEK 10)

Veiledningen forklarer forskriftens krav, utdyper innholdet i dem og gir føringer for hvordan kravene kan etterkommes i praksis. Veiledningen inneholder også en del råd om hvordan bygninger kan bli bedre enn minimum. Det er tillatt, og ofte klokt, å prosjektere og bygge bedre enn minimumskravene.

Overoppheting er et større og større problem

Overoppheting av bygninger er et større og større problem, både i Norge og resten av Europa. Årsaken til overopphetingsproblemet er nye, tettere passivhus som blir stadig mer utbredt. Husene er designet for å fange varmen fra solen, og ikke slippe den ut. 

Den europeiske solskjermings-organisasjonen ES-SO, har utarbeidet et "White Paper" om overoppheting og solskjermingens innvirkning. Last ned 

Potensial- og barrierestudie: Energieffektivisering i norske bygg

Potensialer og barrierer for energieffektivisering i den norske bygningsmassen. Rapporten fra Enova opsummerer resultaterne fra dette arbeidet. Se også de tre delrapportene herunder.

Effektiv energibruk i bygninger er vigtig for å sikre at fremtidig økonomisk aktivitet og vekst kan skje på en måte som ikke reduserer mulighetede for en miljømessig og økonomisk forsvarlig utvikling. Se også de tre delrapportene herunder.

Potensial- og barrierestudie: Boliger, delrapport 1

Delrapport 1 afdekker barrierer og potensial i forhold til energiytelsesnivå for boliger. Rapporten er utarbejdet av Prognosesenteret AS i samarbeid med Entelligens AS.

Gjennom unike analyser og en case-basert tilnærming, er det avdekket et reelt energieffektiviseringspotensial i norske boliger med kjent teknologi.

Potensial- og barrierestudie: Yrkesbygg, delrapport 2

Delrapport 2 afdekker barrierer og potensial i forhold til energiytelsesnivå for yrkesbygg. Rapporten er utarbejdet av Multiconcult AS i samarbeid med Analyse & Strategi AS.

For eksisterende bygg er de viktigste barrierer praktiske, økonomiske og kunnskapsbarrierer. For nybygg er det økonomiske og kunnskapsbarrierer. Studien viser at det desidert største potensialet gjelder eksisterende bygg.

Potensial- og barrierestudie: Passivhus og nær nulenergibygninger, delrapport 3

Delrapport 3 kartlegger hva som er reelt energieffektiviseringspotensial knyttet til oppføring av nye bygninger og rehabilitering av den norske bygningsmassen.

Studien er oppdelt i tre deler: Teknisk og økonomisk potensial, Avdekking av barrierer og Forholdet mellom økonomisk potensial og barrierer.

Last ned Passivhus og nærnulenergibygninger, delrapport 3

Glass i fasader

Prosjektets formål har vært å gi en vesentlig forbedret beskrivelse av fysikk og konfort rundt fasader i glass og å sannsynliggjøre hvordan dette påvirker energibruken. Prosjektet har vært støttet av Norges Forskningsråd.

Prosjektet illustrerer hvordan fasaden egenskaper som U-verdi, g-verdi og dagslysforhold varierer med varierende uteklima samt type og styring på solskjering. Prosjektet gir grunnlag for forbedret terisk og energimessig kravspesifisering og dokumentasjon av fasader.

Energibruk i bygninger

Les om forslag til nasjonal database med sammenligning av beregnet og målt energibruk. Besøk Kunnskapsbanken.

Prosjektet har blitt gjennomført av SINTEF Byggforsk på oppdrag fra Lavenergiprogrammet. Rapporten foreslår hvordan en nasjonal database kan bygges opp og peker på områder det må jobbes videre med i ett eller flere hovedprosjekter.

Healthy indoor environment

The mission of the International Centre for Indoor Environment and Energy (ICIEE) is to serve to achieve healthy, comfortable and productive indoor environments with minimal energy consumption.

The mission of the International Centre for Indoor Environment and Energy (ICIEE) is to serve to achieve healthy, comfortable and productive indoor environments with minimal energy consumption. 

Les mer her: DTU BYG 

A New Vision on Solar Shading

As an integral part of the building envelope in energy performance buildings, solar shading has evolved from a "component" to a "concept of solar and daylight management".

As an integral part of the building envelope in energy performance buildings, solar shading has evolved from a "component" to a "concept of solar and daylight management".

Sustainable Summer Comfort

The overall goal of the project, Keep Cool, 2010, was to contribute to a broad market transformation from "cooling" to "sustainable summer comfort" which can be defined as achieving good summer comfort conditions with no or limited use of conventional energy and through the use of environmentally non harmful materials.

The overall goal of the project, Keep Cool, 2010, was to contribute to a broad market transformation from "cooling" to "sustainable summer comfort" which can be defined as achieving good summer comfort conditions with no or limited use of conventional energy and through the use of environmentally non harmful materials.

Solar Shading for Low Energy Buildings

The technical guidebook gives the basic knowledge to understand how solar shading characteristics are evaluated and what are the physical properties involved in the transmission of the solar radiation.

The technical guidebook gives the basic knowledge to understand how solar shading characteristics are evaluated and what are the physical properties involved in the transmission of the solar radiation. It is mainly based on calculation methods provided by European standards.