360° designfrihet

Lydforholdene i et rom er helt avgjørende både for den daglige komforten og allmennhelsen. En god akustikkløsning kan bidra vesentlig til langt bedre akustikk i hverdagen. 

Oktober 2021

Akustikken i et lokale er avgjørende både for det daglige velværet, stressrisikoen og den generelle helsetilstanden på lengre sikt.

Dette gjelder ikke minst i Norden, der vi har så mange bygg med store mengder harde materialer som betong, glass og stål som forringer akustikken, samtidig som vi tilbringer en så stor del av livene våre innendørs.

En god akustikkløsning kan bidra markant til langt bedre lydmessige forhold på jobben, på restauranten, i kafeen, i hjemmet og utallige andre steder.

Slide Panel Flex – Design, fleksibilitet og estetikk
KvintBlendex forhandler akustikkløsningene fra Kurage, som kombinerer stilig estetikk med lyddempende funksjon i høyeste absorpsjonsklasse A. Det er i forlengelsen av dette at den nye serien Slide Panel Flex nå er introdusert.

Et nytenkt og enkelt konsept som på fantasifullt vis skaper stor fleksibilitet, designfrihet og forener tre sentrale egenskaper i én: romdeling, avskjerming og lyddemping via ett enkelt grep:

Hvert panel er opphengt i ett hjul og løper i et takmontert glidesystem med bare én glideskinne. Det vil si at hvert panel kan dreie 360°. Panelene kan dessuten parkeres parallelt og dermed spare plass når de ikke er i bruk, for eksempel i restauranten eller på storromskontoret til møter.

Skap nye rom i rommet
Serien gir dermed frihet til å integrere, tilpasse og skape nye rom i rommet etter ønske og behov. Dette gjør serien velegnet til alt fra restauranter og kontorer til lounge-områder og kafeer.

Slide Panel Flex er samtidig en del av Kurages bærekraftige visjon med sine langtidsholdbare tekstiler og paneler med akustisk kjerne av steinull/mineralull fra naturlige mineraler.

Få inspirasjon til Slide Panel Flex' mange bruksområder i de dynamiske brosjyrene her og her – og finn mye mer om den fleksible serien i bilder, ord og fakta HER .