KvintBlendex er medlem av ES-SO

Som en del av konsernet Fischer Holding A/S er KvintBlendex offisielt medlem av ES-SO – The European Solar Shading Organisation.

ES-SO har hovedkontor i Brussel, i nærheten av den helt store politiske scenen i europeisk politikk, og er en non-profit paraplyorganisasjon for den profesjonelle solskjermingsbransjen i EU.

Som talerør for solskjermingsbransjen står ES-SO dels for utbredelse av understøttet kunnskap om bl.a. energireduksjon, inneklima, økonomi og færre CO2-utslipp ved valget av solskjerming.

Og dels som en internasjonal aktør med reell mulighet til å påvirke beslutningene på øverste politiske nivå.

Spar 685 milliarder euro frem mot 2050
Massive energibesparelser oppnår man spesielt ved å bruke den utvendige formen for solskjerming.

I tillegg er bl.a. redusert risiko for overoppheting av bygninger og forbedring av inneklimaet avgjørende parametere for et mer bærekraftig Europa med ambisjon om et klimanøytralt EU i år 2050.

For tallene taler sitt tydelige språk. Bl.a. viste en nylig rapport fra konsulentfirmaet Guidehouse ved en direkte sammenligning med klimaanlegg at:

  • Solskjerming kan redusere energiforbruket i bygninger med 60 %
     
  • Det tilsvarer 100 millioner tonn mindre CO2-utslipp
     
  • Det kan bidra markant til klimatilpasningen av den europeiske bygningsmassen
     
  • Det kan spares 685 milliarder euro frem mot år 2050

Vi er stolte av medlemskapet i ES-SO, og vi ser frem til å kunne bidra til mer kunnskap om de åpenbare – og helt nødvendige – fordelene med spesielt utvendig solskjerming som et middel til høy energieffektivitet.

Dermed kan vi bidra til å få pilen til å peke i riktig retning for solskjerming og en grønnere europeisk bygningsmasse. Solskjerming kommer selvsagt ikke til å løse oppgaven alene.

Den er imidlertid et helt vesentlig bidrag som ikke må overses de neste tiårene.

Se mer om ES-SO HER, og finn ut mer om effektiv energi og utvendig solskjerming HER