Et høyt produksjonsnivå

Høyteknologisk produksjonsapparat, god arbeidskraft, kort og direkte kommunikasjonslinje samt et stort produktutvalg er det solide grunnlaget som Kvint | Blendex’ produksjon er basert på.

Det er uvanlig at en leverandør av solskjerming både produserer innvendige og utvendige produkter. Men det gjør Kvint | Blendex. Og det gir en sterk posisjon overfor kunden, som oppnår en rekke fordeler av dette.

"For det første kan vi gi råd om helhetsløsninger. Den logistiske prosessen blir også lettere når vi kan levere alle typer av produkter. Endelig har vi få mellomledd, slik at produksjonen er tett på kunden. Den direkte kommunikasjonslinjen og tilbakemelding mellom kunde og produksjon betyr til syvende og sist at kunden får et bedre produkt," påpeker Kvint | Blendex’ daglige leder Danny Andersen.

Ingen kompromisser
Fremstilling av de best mulige produktene krever både velkvalifisert personale utdannet i ingeniørvitenskap, produksjon og it samt maskiner og utstyr i absolutt toppklasse. Blant annet krever en korrekt utskjæring av de forskjellige slags vev til rullegardiner og screen hver deres spesielle utstyr, teknisk knowhow og håndlag. 

"Vi er eksperter på å behandle forskjellige tekstiler på den helt riktige måten, og vårt skjæreutstyr er det beste man kan oppdrive. Ingen kompromisser", understreker Danny Andersen.

En av knivene er en presisjonskniv som presser, snarere enn skjærer, seg ned i materialer av glassfiber. Kniven lukker på den måten kantene slik at de ikke fliser. En annen teknikk er ultralydskjæringen som vibrerer 50 000 ganger i sekundet. Skjæringen smelter og forsegler kantene på polyesterdukene. Begge teknikkene gir en høy kvalitet i det ferdige produktet.

Kan vi gjøre det litt bedre?
Kvalitetskontroll av alle produktene og opgradering av prosessene er en fast del av hele produksjonen. Fabrikkens tekniske eksperter og produksjonsmedarbeidere er alltid oppmerksomme på hvor det kan gjøres forbedringer – enten det gjelder produktet, logistikken, pakkingen eller transporten.

"Før vi fikk egen produksjon, var Kvint | Blendex jo kunde hos andre produsenter. Derfor vet vi hvor skoen kan trykke – også i de små detaljene – og vi har et skarpt blikk for effektiviseringer i alle ledd. Det betyr at vi kan levere akkurat det produktet som oppfyller kundens kvalitetskrav", sier Danny Andersen.

Fakta
Utover administrasjon, produksjonspersonale og syere med forskjellige spesialkompetanser omfatter staben på fabrikken i Baltikum også seks ingeniører og tre it-eksperter, i alt 60 ansatte.