Salg & rådgivning

HVORDAN FOREGÅR SALGSPROSESSEN, OG HVILKEN RÅDGIVNING KAN JEG FORVENTE?

Forskjellige forhold spiller inn, avhengig av om du er privatkunde eller bedriftskunde. 

Vi har beskrevet kjøpsprosessen trinnvis. 

Er du arkitekt finner du et eget punkt om hva du kan forvente i de innledende fasene av vår rådgivning.

Klikk på det punktet du ønsker å lese mer om.

Privat kunde: Når du skal velge gardiner og solskjerming …

Last ned som pdf "Når du skal velge gardiner og solskjerming..."

 

Dine ønsker og behov

Mulighetene er uendelige når man skal velge nye gardiner eller en annen form for solskjerming til sitt hjem. Kanskje vil du ha noe helt annet enn det du har hatt tidligere, eller er du fornøyd med den løsningen du har men føler behov for å bytte til noe nytt?  Uansett hvilke ønsker og behov du har, vil vi i KvintBlendex hjelpe deg med å finne den riktige løsningen til akkurat din bolig.


De mange mulighetene

Det kan være at du har besøkt vår hjemmeside og orientert deg om mulighetene før du kontakter oss. Du kan enten ringe eller sende en e-postmelding. I begge tilfeller blir du satt i forbindelse med en av våre erfarne salgskonsulenter, og dere avtaler det kommende forløpet. 

Besøk vår hjemmeside for informasjon, eller ta kontakt med oss på telefon eller e-mail. Besøk oss gjerne i vårt showroom i Oslo, der du vil få snakke med en av våre salgskonsulenter. Vi har et stort utvalg av tekstiler og utstilling av våre solskjermingsprodukter som f.eks. plisségardiner, persienner, rullegardiner, lameller og screen. Vi forhandler det meste av gardinskinner og gardinstenger, både funksjonelle og dekorative.


Den riktige løsningen

Når man skal velge nye gardiner eller annen solskjerming, er det flere ting du må ta i betraktning:

 

  • Hvilke rom og hva slags vindu dreier det seg om?
  • Skal det skjermes for morgen- eller kveldssolen?
  • Skal det være innvendig og/eller utvendig solskjerming?
  • Skal det skjermes for innsyn, er hovedformålet å stenge for mest mulig lys eller ønsker du å skjerme for sol og varme?

 

I tillegg kommer de estetiske aspektene, og valgene er mange enten du liker tung velur, lett og transparent lin eller klassiske tekstiler? Gardinene kan fremheve interiøret, uansett om de er diskré eller mer fremtredende.

Salgskonsulenten presenterer deg for mulighetene og gir deg råd om en løsning som imøtekommer både dine ønsker og behov.

Hvis du ikke har mulighet for å besøke oss i showrommet, kommer konsulenten hjem til deg med prøver på tekstiler og produkter etter nærmere avtale. 


DEN PRAKTISKE PROCESSEN

Når du har truffet ditt valg, foretar konsulenten en gratis oppmåling og gir deg et skriftlig, uforpliktende tilbud. Dersom du aksepterer tilbudet, sendes ordren til produksjon eller søm. 

Du får beskjed når dine gardiner/produkter er klare, og du avtaler en tid for montering.

Kontakt oss for gratis oppmåling og uforpliktende tilbud 

T: 23 00 51 50
E: post@kvintblendex.no 

 

Bedriftskunde: Når bedriften skal velge solskjerming …

Last ned som pdf "Når bedriften skal velge solskjerming...

Kvint | Blendex leverer solskjerming til alle typer bedrifter, både til eksisterende og nye bygg.


Innvendig eller utvendig solskjerming? 

Solskjerming er en vesentlig faktor for godt inneklima. Mulighetene er mange, og valget er avhengig av en rekke forhold. 

Først må man finne ut hvilket behov man har. Varmen holdes mest effektivt ute med utvendig solskjerming, men er blending i f.eks. dataskjermer den vesentligste utfordringen kan innvendig solskjerming være tilstrekkelig. Mange bedrifter velger en både/og-løsning.

Ved utvendig solskjerming må man ta hensyn til arkitekturen på bygget – hvilke produkter vil «kle» fasaden, og hva er mulig å montere? Mange bedrifter foretrekker screen, da de er enkle og nøytrale i uttrykket. Andre muligheter kan være fasadepersienner eller markiser, som er mer markante.

Den innvendige solskjermingen byr på en rekke valgmuligheter: gardiner, rullegardiner, persienner, lameller og plisségardiner. Her avhenger valget ofte av de estetiske aspektene og dermed hvilket inntrykk bedriften ønsker å gi av seg selv. Som i privatboliger er gardiner eller andre solskjermingsprodukter med på å tegne og samle helhetsbildet av rommet.


Den riktige løsningen

Det kan være en god idé å besøke vår hjemmeside og innhente informasjon om de mange mulighetene for solskjerming som finnes. Deretter kan vi kontaktes på e-post eller telefon. I begge tilfeller blir man satt i forbindelse med en av våre erfarne salgskonsulenter, som vil hjelpe deg videre. 

Kom innom vårt showroom i Oslo. Med utgangspunkt i bedriftens ønsker og behov gir konsulenten råd om løsninger som ligger innenfor bedriftens økonomi.


Den praktiske prosessen

Ved eksisterende bygg: Salgskonsulenten foretar en oppmåling og gir deg et skriftlig, uforpliktende tilbud. Dersom tilbudet blir akseptert, sender vi ordren til produksjon eller søm. 

Ved nybygg: Ut fra en prosjekttegning og/eller -beskrivelse utarbeider vi et skriftlig, uforpliktende tilbud. Aksepteres tilbudet, sender vi ordren til produksjon eller søm.

Bedriften får beskjed når gardinene/solskjermingen er klar, og det avtales tid for montering. Er det snakk om en stor ordre, kan monteringen foregå i flere omganger.

Kontakt oss for gratis oppmåling og uforpliktende tilbud

T: 23 00 51 50
E: post@kvintblendex.no 

Arkitekt: Rådgivning i de innledende fasene …

Last ned som pdf "Rådgivning i de indledende faser..."

Uansett om prosjektet er stort eller lite, hjelper KvintBlendex med å skape overblikk over prosjekteringen av både gardiner og annen solskjerming.


Rådgivningsnivå

Vår rådgivning starter når kravet om solskjerming/gardiner, er definert samt de estetiske aspektene er vurdert. Ofte har samarbeidspartneren også vurdert hva slags solskjerming/gardiner bygget skal ha, og besøkt vår hjemmeside for å orientere seg om de forskjellige mulighetene.

Når vi blir kontaktet, avklarer vi hva slags entreprise det dreier seg om. Gjelder det en totalentreprise, foregår rådgivningen på det generelle, overordnede nivå. Men ved en hoved- og fagentreprise, vil vi gå mer inn i detaljene.


Rådgivning og materialer

Rådgivningen dreier seg om tre områder: teknikk, utforming og konstruksjon. I den forbindelse er det avgjørende at vi får klarlagt hvilken størrelse vindusløsningen skal fungere på. F.eks. er våre screen i forskjellige størrelser, som forholder seg til vindustørrelsen. Den minste modellen kan derfor ikke brukes på et stort vindu. Under alle omstendigheter er det viktig å avklare hvilken type av det aktuelle produktet som egner seg best til det konkrete prosjektet. 

Samtalen blir fulgt opp med en e-post som inneholder ønsket informasjon som tilhørende tegninger i AutoCAD, tall for beregninger av produktets varmedempende effekt, produktbeskrivelser og andre spesifikasjoner. Det er også mulig å sende med en standardskrivelse med forklaringer av forskjellige begreper, dersom det er nødvendig.

Vi svarer gjerne på oppfølgende spørsmål og sikrer at de ferdige tegningene er korrekte.

Samme forståelsesramme

Vi legger stor vekt på å gi den rådgivning og materialer som er nødvendige på det spesifikke tidspunktet. Vi gjør også mye for å sikre at vår og samarbeidspartnerens forståelsesramme og utgangspunkt er i overensstemmelse med hverandre, slik at det ikke oppstår misforståelser. 

Hvis f.eks. en solskjerming skal ha faktor 0,2 er det avgjørende at man vet hvordan faktoren brukes og hva den betyr. Betyr den, at produktet avskjermer 20 prosent eller 80 prosent?

Derfor er vi grundige når vi stiller spørsmål, slik at vi avklarer tingene og dermed sikrer at løsningen blir korrekt.


Spesialløsninger

Har vår samarbeidspartner ønsker til et produkt som ikke er standard, kan vi fremstille en spesialløsning. I de tilfellene har vi ekstra stort fokus på detaljer, og vi sender da en standardtegning over detaljer som kan settes inn i tegningen. Deretter sjekker vi om det realistisk kan la seg gjøre. Hvis ikke, gir vi alternative løsningsforslag.

Spesialløsninger kan bestå av delelementer fra forskjellige produktmodeller som vi kombinerer i en ny løsning, eller det kan være en løsning vi utvikler til den bestemte bygningen. 

Det viktigste for oss er at vi alltid kan stå inne for konstruksjonen, og at produktet vil fungere. Vi sier nei dersom vi ser at løsningen ikke er funksjonsdyktig. Det oppfatter vi som god rådgivning.

 

Kontakt oss for gratis oppmåling og uforpliktende tilbud 

T: 23 00 51 50
E: post@kvintblendex.no