Bærekraft

Vi tar bærekraft på alvor. Vi ønsker å ta samfunnsansvar og bidra til den grønne omstillingen med langsiktige og miljøvennlige løsninger.

Vi vet at bærekraft er en prosess. En lang reise som krever en stor og iherdig innsats.

Men vi tror og insisterer på at vi er på rett vei og beveger oss i riktig retning. Og at vi på mange måter har gjort det lenge før bærekraft for alvor ble italesatt.

Utvendig solskjerming er den klart mest energieffektive formen for solskjerming.

Automatisering og styring kan optimalisere hele byggets inneklima og energiforbruk med ett system.

Og resirkulering, gjenvinning og upcycling med en sirkulær tankegang av f.eks. tekstiler til innvendig solskjerming som f.eks. gardiner er et område vi har stor oppmerksomhet på. Vi bærer ikke det grønne bærekraftsbeltet, men vi jobber med saken.

KVALITET OG HOLDBARHET
Kvalitet og omtanke er alltid avgjørende parametere. Dette gjelder alt fra design, estetikk og helhetstenkning til ny teknologi, produksjon, logistikk og transport.

Fra medarbeiderhensyn til langtidsholdbare materialer og fremtidsrettede, energieffektive løsninger som kan forbedre inneklima, akustikk og trivsel.

I det store bildet tror vi på langtidsholdbare materialer med lang livssyklus.

Løsninger som produseres sentralt på egen vår fabrikk, som representerer en god logistisk og strategisk plassering i forhold til selskapene i hele Norden og dermed et redusert CO2-utslipp under transport. 

DOKUMENTASJON FOR BÆREKRAFT
I tillegg kommer ikke minst en helt faktuell og nødvendig dokumentasjon for innsatsen med bærekraft.

Derfor har vi sertifiseringer i alle de tre internasjonale ordningene DGNB, BREEAM og LEED, og nylig fikk vi EPD (miljøvaredeklarasjon) på skjermene våre. 

Bærekraft er ikke en mulig vei. Det er en nødvendig vei som peker mot en grønnere fremtid.

Bærekraft må ses i det store bildet inkl. sosiale, økonomiske og miljømessige aspekter på sikt. Og vi kan alle bidra.

Derfor jobber vi i KvintBlendex og i hele konsernet kontinuerlig for å forbedre oss med ansvarlig forretningsdrift og utvikling.

For å skape bærekraftige løsninger mot den grønne omstillingen med avgjørende hensyn til miljøet i det 21. århundre.

EPD: DOKUMENTASJON ER DEN GRØNNE VEIEN VIDERE
En EPD miljøvaredeklarasjon er ikke bare et signal om bærekraftig velvilje. Men også helt håndgripelig dokumentasjon av et produkts påvirkning på miljøet i ulike faser av livssyklusen. 

Derfor fikk vi nylig en miljøvaredeklarasjon på screens.

SE VÅR EPD PÅ SCREENS