Service & reparasjon – Et kjerneområde for KvintBlendex

KvintBlendex legger stor vekt på å levere kvalitetsprodukter, uansett om det er solskjerming, mørklegging eller interiørscreen. Men selv de beste produktene bør løpende etterspennes, smøres og justeres for å sikre høy driftssikkerhet og lang levetid. Profesjonell service og reparasjoner et av KvintBlendex’ kjerneområder. Vi yter service og reparerer alle typer og merker av solskjerming over hele landet.

Egen service- & reparasjonsavdeling
Vi har egen montasjeavdeling med teknikere, som alle har stor viten om våre solskjermingsløsninger. De vet hvordan de skal håndtere ”byggetoleranser” og kan foreta mindre tilpasninger under montasjen. Samspillet mellom produksjon og montering er avgjørende for et godt sluttprodukt og forlenger den reelle levetiden til løsningen. Våre teknikere tar seg også av reparasjon av markiser, utvendige persienner, screen og alle de andre produktene våre.

 

5 gode grunder til å inngå en serviceavtale

1. Du får ingen ubehagelige overraskelser
Med en serviceavtale fra KvintBlendex kjenner du dine årlige kostnader til service og vedlikehold. Hvert år gir vi deg et overslag over levetiden for duker og andre slitedeler.

2. Vi husker for deg
Når du inngår en serviceavtale med KvintBlendex, skal du ikke huske å bestille service på din solskjerming selv. Avtalen vil inngå i vår faste planlegging, derfor kan du alltid være sikker på et årlig ettersyn og dermed en driftssikker solskjerming.

3. Du kan være trygg
Ved den årlige servicen kan du være sikker på å møte de samme serviceteknikerne, som vet hvordan bedriftens solskjerming fungerer.

4. Vi er alltid like i nærheten
Våre service- og automatikkavdelinger er landsdekkende og har stor kapasitet. Vi har egen produksjon og dermed rask og effektiv levering.

5. Du bevarer reklamasjonsretten.
Kun hvis du har en fast avtale om service, kan du være sikker på å bevare reklamasjonsretten.

Last ned 5 gode grunner

 

SERVICEAVTALE
Med en serviceavtale kan du være sikker på at dine systemer blir kontrollert og vedlikeholdt, derfor anbefaler vi alltid at du inngår en fast avtale.

Vi tilpasser med glede serviceavtalene våre til den enkelte kunden. Typisk innebærer en serviceavtale periodiske besøk av en av våre serviceteknikere som inspiserer dine avskjermingssystemer og tester funksjonen. Under hvert servicebesøk gjennomgår vi som hovedregel disse punktene:

 • Test av motorer
   
 • Test og justering av endestopp
   
 • Test av automatikk-komponenter (sol-, vind-, regn- og temperaturvakt)
   
 • Kontroll av duker/lameller/persienner for skader
   
 • Kontroll av lagre
   
 • Kontroll av fester
   
 • Kontroll av endetapper i bunnlister
   
 • Visuell kontroll av overflateskader på aluminium

Etter hvert servicebesøk utarbeider vi en rapport over slitedeler som bør skiftes ut, og eventuelle anbefalte reparasjoner samt et prisoverslag. Vi går ikke i gang med arbeidet før vi er enige om prisen og forløpet.


SERVICEETTERSYN
Ut- og innvendige solskjermingsløsninger blir daglig utsatt for vind og vær samt alminnelig slitasje fra brukerne. KvintBlendex anbefaler derfor at man med jevne mellomrom får kontrollert solskjerming, mørklegging og interiørscreen, slik at eventuelle småskader blir oppdaget i tide. Dermed reduseres risikoen for driftsstans, sikkerheten blir øket, og den samlede levetiden forlenget.

Vår landsdekkende serviceavdeling er alltid klar til å inspisere systemene dine, uansett årgang og fabrikat. Dette kan enten skje i form av en fast serviceavtale eller som enkeltstående besøk.


SERVICEBESØK
Vi har mulighet for å inspisere og rette feil på dine systemer på stedet. I tilfelle av større skader demonterer vi systemet for å reparere det på verkstedet vårt. Vi kan foreta alle former for reparasjoner, metallarbeid, sveising- eller utskifting av duker, malerreparasjoner mv.
Vår erfarne og kompetente servicekoordinator fordeler og prioriterer servicesakene, slik at alvorlige feil alltid rettes først.

Last ned vår servicebrosjyre


Kontakt KvintBlendex' serviceavdeling
T: 2300 5150
E: post@kvintblendex.no