Åpne søknader

Vi anbefaler, at du holder deg orientert omkring våre oppslåtte stillinger på diverse medier. Uoppfordrende søknader slettes etter gjennomlesning og en tilbakemelding til deg.

Tilbaketrekning av søknader kan og skal skje skriftlig og til samme mailadresse, som søknaden er sendt til.