Brukervenlig styring til alle behov

Kvint | Blendex har i samarbeid med våre to danske søsterselskaper, Fischer Danmark A/S og Blendex A/S utviklet en serie for styring av innvendig og utvendig solskjerming, sunsync™.

Sunsync™ er utformet til å dekke alle behov uansett prosjektstørrelse, kompleksitet og prisnivå. Serien spenner fra klassisk analog styring til avansert digital styring. Sunsync™ kan integreres og optimeres i forhold til bygningens andre styresystemer og via gatewayer kommunisere med de mest alminnelige CTS-protokollene. 

Det er enestående at en solskjermingsprodusenter utvikler et styringssystem. Det har vi gjort på bakgrunn av vår omfattende kunnskap om inneklima samt spesifikke ekspertise og kompetanse innenfor solskjerming og styringsløsninger.

Solskjerming er en fysisk bevegelig del, der hat stor visuell betydning for brukerne. Men ofte oplever de dessverre at det ikke fungerer godt nok. Derfor er sunsync™ også annet og mer enn et optimert styringssystem. Det brukervennlige konseptet kan skaleres og programmeres, slik at det imøtekommer den enkeltes behov og omfatter en kvalitetssikring, både i forhold til solskjermingseffekten på inneklimaet og på den individuelle brukeropplevelsen.

Les mer om sunsync™ her, hvor du også kan laste ned datablad og eldiagrammer.


Viktig veiledning
Når vi installerer en løsning til solskjerming og styring, gjør våre tekniske eksperter en stor innsats for å introdusere systemet og veilede brukerne i den korrekte anvendelsen. Det sikrer at systemet blir brukt etter hensikten og dermed ikke blir et irritasjonsmoment i de ansattes hverdag, men i stedet en faktor som fremmer et godt inneklima.

Kontakt oss, og hør mer om våre styringssystemer: 23 00 51 50, post@kvintblendex.no