Brukervenlig styring til alle behov

KvintBlendex har i samarbeid med våre to danske søsterselskaper, Fischer Danmark A/S og Blendex A/S utviklet en serie for styring av innvendig og utvendig solskjerming, sunsync™.

Sunsync™ kan dekke alle behov uansett prosjektstørrelse, kompleksitet og prisnivå. Serien spenner fra klassisk analog styring til avansert digital styring. Sunsync™ kan integreres og optimeres i forhold til bygningens andre styresystemer og via gatewayer kommunisere med de mest alminnelige CTS-protokollene. 

Vi har utviklet sunsync™ fordi vi vet mye om inneklima og har ekspertise innenfor solskjerming og styringsløsninger.

Solskjerming er en fysisk bevegelig del, der hat stor visuell betydning for brukerne. Men ofte oplever de dessverre at det ikke fungerer godt nok. Derfor er sunsync™ også annet og mer enn et optimert styringssystem. Systemet kan skaleres og programmeres, slik at det dekker den enkeltes behov.

Les mer om sunsync™ her, hvor du også kan laste ned datablad og eldiagrammer.


Viktig veiledning

Når vi installerer solskjerming og styring, gjør våre teknikere en stor innsats for å veilede brukerne i den riktige anvendelsen. Det sikrer at systemet blir brukt etter hensikten og dermed ikke blir et irritasjonsmoment i de ansattes hverdag, men i stedet en faktor som fremmer et godt inneklima.

Kontakt oss, og hør mer om våre styringssystemer: 23 00 51 50, post@kvintblendex.no