Sunsync 100 – DEN KLASSISKE AUTOMATIKKLØSNINGEN

Sunsync 100 er en klassisk automatikkløsning for styring av innvendig og utvendig solskjerming. Styringen er både godt egnet til mindre anlegg og til rehabilitering av eksisterende anlegg.

Datablad er fra vårt danske søsterselskap Fischer. Norsk versjon er under utarbeitelse.