SUNSYNC 300 – DEN FREMTIDSSIKREDE LØSNINGEN

Sunsync 300 er en fremtidssikret løsning for styring av motordrevet solskjerming, godt egnet til mellomstore og store anlegg.

Datablad er fra vårt danske søsterselskap Fischer. Norsk versjon er under utarbeitelse.