SUNSYNC 400 - DEN OPTIMALE LØSNINGEN

Sunsync 400 er den optimale løsningen for styring av motordrevet solskjerming, godt egnet til mellomstore og store anlegg som stiller høye krav til funksjonaliteten.

Datablad er fra vårt danske søsterselskap Fischer. Norsk versjon er under utarbeitelse.