System Innbygging

Systemet er beregnet for innbygging i fordypning eller tak. For å sikre optimal mørklegging benyttes sluser med børster og overlapping av duken i slusen. Det er også mulighet for sluse i bunnen av mørkleggingssystemet.

Datablad er fra vårt danske søsterselskap Fischer. Norsk versjon er under utarbeitelse.