Overlysavskjerming

En foldet gardin med sydde stoff stivere. Systemet er vannrett og bæres av utspendte wirer polyester eller rustfritt stål. Motortrekk gjennom wire eller polyestertråd. Liftgardin kan produseres med alle materialer, som ikke er stive. Systemet kan utføres horisontalt, vertikalt og i spesielle former.

Datablad er fra vårt danske søsterselskap Fischer. Norsk versjon er under utarbeitelse.