3-Zipper 95

3-Zipper 95 er et patentert screensystem, der duken holdes fast i sidestyringen ved hjelp av et glidelåssystem. Dette øker screen-systemets vindstabilitet, slik at det kan benyttes ved vindhastigheter opp til 20 m/s, samtidig med at du oppnår en tettere skjerming. Systemet kan serie-kobles. Tilbake til oversikten

Datablad er fra vårt danske søsterselskap Blendex A/S. Norsk versjon er under utarbeidelse.