Innbyggings-screen 3G

Screen 3G er en spesiell løsning, hvor konstruksjonen er integrert i fasadekonstruksjonen. Systemet er fleksibelt og kan oppfylle en lang rekke spesielle ønsker og krav til solskjerming. Tilbake til oversikten

Datablad er fra vårt danske søsterselskap Blendex A/S. Norsk versjon er under utarbeidelse.