Kombi-screen 3C

En screen i en 125 mm kassett. Screen-systemet er fleksibelt og kan utformes på forskjellige måter med varierte montasjemuligheter. Systemet er beregnet for større screen-moduler. Et tradisjonelt screen-system med duken festet i topp og bunn. Tilbake til oversikten

Datablad er fra vårt danske søsterselskap Blendex A/S. Norsk versjon er under utarbeidelse.