Zipper 105i

System 105i er et vindstabilt screensystem, hvor duken fastholdes i sidestyringen ved hjelp av et lynlåssystem, slik at det kan anvendes ved vindhastigheter på opp til 20 m/s, samtidig med, at man oppnår en tettere avskjerming. Systemet er spesielt utviklet til innbygning. 

Datablad er fra vårt danske søsterselskap Blendex A/S. Norsk versjon er under utarbeidelse.