FRAMES 1C - Vertikal med liggende lameller

En effektiv solskjerming hele dagen og hele året rundt. Hvis de er montert med bevegelige lameller kan de reguleres løpende, slik at man alltid har den beste avskjermingen, og de kan også lukkes helt og fullstendig hindre innsyn.

Datablad er fra vårt danske søsterselskap Blendex A/S. Norsk versjon er under utarbeidelse.