FRAMES 1D - Vertikal med stående lameller

En effektiv solskjerming uten at himmellyset reduseres vesentlig. Med bevegelige lameller kan skjermen dessuten utføres med en formiddags- og en ettermiddagsposisjon samt lukkes helt. 

Datablad er fra vårt danske søsterselskap Blendex A/S. Norsk versjon er under utarbeidelse.