RIBS 1AO - Horisontal skjerm med faste lameller over takbjelkene

Flat konstruksjon, som er særdeles godt egnet til avskjerming ved store solhøyder og ved behov for maksimal frihøyde. Gir godt utsyn og blokkerer ikke for dagslyset.

Datablad er fra vårt danske søsterselskap Blendex A/S. Norsk versjon er under utarbeidelse.