RIBS 1AOS - Horisontal skjerm med faste lameller over takbjelker og skråtag

Flat konstruksjon, som ofte blir valgt, når det er behov for maksimal frihøyde under skjermen. Særdeles godt egnet til avskjerming ved store solhøyder. Skjermen gir dessuten godt utsyn og blokkerer ikke for dagslyset. 

Datablad er fra vårt danske søsterselskap Blendex A/S. Norsk versjon er under utarbeidelse.