RIBS 1AU - Horisontal skjerm med faste lameller under takbjelkene

Flat konstruksjon, som er særdeles godt egnet til avskjerming ved store solhøyder, f.eks. om sommeren. Skjermen gir godt utsyn og blokkerer ikke for dagslyset. 

Datablad er fra vårt danske søsterselskap Blendex A/S. Norsk versjon er under utarbeidelse.