RIBS 1AUS - Horisontal skjerm med faste lameller under takbjelker og skråtag

Flat konstruksjon, som ofte blir valgt, fordi takbjelkene skjules over lamellene. Særdeles godt egnet til avskjerming ved store solhøyder. Skjermen gir dessuten godt utsyn og blokkerer ikke for dagslyset.

Datablad er fra vårt danske søsterselskap Blendex A/S. Norsk versjon er under utarbeidelse.