RIBS 1BO - Horisontal og vertikal skjerm med faste lameller

Velegnet til avskjerming av høye vinduer, uten å sjenere det frie utsynet og blokkere for dagslyset. Skjermen monteres med en klassisk C-formet lamell

Datablad er fra vårt danske søsterselskap Blendex A/S. Norsk versjon er under utarbeidelse.