RIBS 1CO Vertikal skjerm med faste lameller

Effektiv konstruksjon for montering direkte på fasaden eller trukket ut. Skjermen gir godt utsyn og blokkerer ikke for dagslyset. Du kan velge mellom to lamelltyper. 

Datablad er fra vårt danske søsterselskap Blendex A/S. Norsk versjon er under utarbeidelse.