RIBS 1EO - Diagonal takskjerm med faste lameller

Effektiv konstruksjon for avskjerming av overlys, rytterlys, pultlys, glasstak eller ventilasjonskanaler. Systemet kan utformes som fastmontert eller opplukkbart. 

Datablad er fra vårt danske søsterselskap Blendex A/S. Norsk versjon er under utarbeidelse.