Solomatic 4A

Solomatic 4A er en tradisjonell fasadepersienne som fås i to lamellbredder, 72 eller 82 mm. Persiennen gir optimal solskjerming og gode muligheter for lysregulering ved alle fasadeorienteringer. Systemet oppfyller de mest alminnelige avskjermingsbehovene.

Datablad er fra vårt danske søsterselskap Blendex A/S. Norsk versjon er under utarbeidelse.