Solomatic 4A

Solomatic 4A er en tradisjonell fasadepersienne som fås i to lamellbredder, 72 eller 82 mm. Persiennen gir optimal solskjerming og gode muligheter for lysregulering ved alle fasadeorienteringer. Systemet oppfyller de mest alminnelige avskjermingsbehovene. Tilbake til oversikten

Datablad er fra vårt danske søsterselskap Blendex A/S. Norsk versjon er under utarbeidelse.