Code Restaurant, Oslo

Arkitekt: KJ Arkitekter
Produkter: Svarte motoriserte persienner
Levering: 2020