Comfort Hotel, Karl Johansgate 12, Oslo

Byggherre: StorOslo Eiendom 
Entreprenør: NCC Construction
Arkitekt: Dyrø og Moen arkitekter AS
Produkter: 22 stk. utvendige 80 mm fasadepersienner inklusive automatikk 
Levering: 2015