Fornebu Barnehage, Oslo

Bggherre: Bærum Kommune
Entreprenør: Vision Bygg As 
Arkitekt: Malthus
Produkter: 217 stk. zip screens, inkl. automatikk
Levering: 2017