Høymagasinet, Akershus Festning, Oslo

Arkitekt Christian Herman Malling tegnet Høymagasinet som stod ferdig i 1845. Høylåven er et uvanlig bygg i norsk sammenheng, med utmurt bindingsverk og en særegen geometrisk konstruksjon.

Høymagasinet er en del av Akershus Festning, Forsvarets hovedsete, men også et nasjonalt monument og et levende byområde for folk flest. Høymagasinet var lenge rivningstruet, men ble istandsatt av Byantikvaren i 1980-årene og i dag fredet.

Produkter: Gardiner og forheng fra Fischer
Levering: 2019