Kirkenes Sykehus

Byggherre: Finnmarkssykehuset HF
Arkitekt: Momentum Arkitekter AS
Produkter: Gardiner, lamellgardiner, rullegardiner til hele sykehuset –  totalt 400 rom
Levering: 2018