Kunnskapssenteret, Sandvika

Byggherre: NCC
Entreprenør: Strøm Gundersen AS
Arkitekt: Dyrvik Arkitekter v/Knut Opperud
Produkter: Gardiner, wave-system, til kantinen inklusive skinner
Levering: 2015

Foto: Nils Petter Dale / Dyrvik Arkitekter