Trygderetten, Oslo

Arkitekt: Metropolis Arkitektur & Design AS
Produkter: Gardiner til møterom, innvendige glasspartier. Design of the Times og design Matos. 
Levering: 2017

Foto: Cathrine Holst