Virke, Oslo

Arkitekt: Link Arkitektur
Produkter: Folie til merkning av møterom, stillerom, telefonboks, toiletter, kopirom og nøtutgang
Levering: 2019