Bæredyktigheten er dokumentert

Vi kan nå dokumentere våre zip-screens bidrag til et byggs sertifisering.

KvintBlendex' egenproduserte zip-screens har blitt evaluert innenfor de tre internasjonale sertifiseringsordningene BREEAM, LEED og DGNB.

Derfor kan vi nå dokumentere hvor mange poeng et solskjermingsprodukt bidrar med til et bæredyktig bygg. 

Bygging, drift og senere nedrivning av bygninger krever forbruk av svært mange ressurser. Derfor skal bæredyktighet i alle detaljene være en del av ethvert bygg. Bæredyktighet handler ikke bare om energieffektivitet, men like mye om trivsel, miljø og økonomi; og de tre sertifiseringsordningene DGNB, BREEAM og LEED er derfor basert på disse områdene.

Vi ønsker å bidra til ansvarlig byggevirksomhet, og er svært fornøyde med at vi nå kan tilby samarbeidspartnerne våre den nødvendige dokumentasjonen og dermed lette arbeidet deres med å oppnå sertifiseringsdiplomer i forskjellige bæredyktighetskategorier.
 

Kontakt prosjektkonsulent Ola Brenner Jordet for dokumentasjon på oj@kvintblendex.no  eller
412 47 837.

 

Fakta om sertifiseringsordningene

BREEAM. Engelsk ordning. Tilpasset det enkelte landets standarder og/eller de europeiske standardene. Bæredyktige bygg bedømmes etter 10 kategorier: ledelse, helse og trivsel, energi, transport, vann, materialer, søppel, arealforbruk og økologi, forurensning og innovasjon.

LEED. Amerikansk ordning. Tar utgangspunkt i amerikanske standarder. Relevant for bedrifter på det internasjonale markedet. Sertifiseringen vurderer, utover energiforbruket, også bygningens plassering, vannforbruk, materialvalg, inneklima, ledelse, avfall og en rekke andre parametere.

DGNB. Tysk ordning. Danske Green Building Council har peket på DGNB, som det mest hensiktsmessige systemet for danske forhold. Sertifiseringen er den mest omfattende og vurderer på grunnlag av miljømessig kvalitet, økonomisk kvalitet, sosial- og funksjonell kvalitet, teknisk kvalitet, prosesskvalitet og lokaliseringskvalitet.