EPD

Dokumentasjon er den grønne veien videre

En EPD miljøvaredeklarasjon er ikke bare et signal om bærekraftig velvilje.

Men også helt håndgripelig dokumentasjon av et produkts påvirkning på miljøet i ulike faser av livssyklusen. 

Derfor fikk vi nylig en miljøvaredeklarasjon på screens.

SE VÅR EPD PÅ SCREENS