CODE OF CONDUCT NORGE

KvintBlendex' Etiske retningslinjer tydeliggjør våre verdier og atferd internt og eksternt, og skal sikre at våre samarbeidspartnere deler vårt nivå for miljø, etikk og sosiale forhold.

KvintBlendex er en del av Fischer Group. Alle konsernets selskaper deler, uansett geografisk plassering, de samme etiske, sosiale og miljømessige verdiene.

FORRETNING

Vi driver et etisk ansvarlig, ærlig og troverdig foretak, som behandler mennesker og miljø ordentlig. Vi holder hva vi lover, og våre forretnings- og arbeidsmetoder har et høyt nivå av integritet og transparens.

 

Vi tror på at verden er dynamisk og arbeider derfor hele tiden for å utvikle bedriftens samlede kompetanse og kunnskapsnivå samt forbedre våre produkter og tjenester.

 

Gjennom lydhørhet, fleksibilitet, åpne dialoger og respekt verner vi om gode og langsiktige samarbeidsrelasjoner til både kunder og leverandører.

Vi har orden i eget hus og gjør vårt beste for å forstå behovene til kundene våre. Vi er en samarbeidspartner som hjelper kundene med å velge de riktige produktene, slik at helhetsløsningen blir optimal.

 

Vi har null-toleranse for alle former for korrupsjon internt og eksternt, og vi gir eller mottar heller ikke gaver som kan påvirke, eller gi inntrykk av å påvirke, våre egne eller samarbeidspartnernes beslutninger.

ANSATTE

Vårt innbyrdes forhold bygger på respekt og likeverd, og vi har plass til å være de menneskene vi er. Vår struktur er flat, og vi prioriterer en inkluderende arbeidskultur, der alle har rett til å si sin mening.

 

Vi er åpne og lydhøre overfor de ansattes egenart, initiativer og holdninger og tolererer under ingen omstendigheter diskriminering eller mobbing av noe slag.

 

Den enkelte ansattes faglige utvikling er en forutsetning for vår suksess. Vi arbeider som et lag og bruker våre feil til å utvikle oss og bli bedre og dyktigere. Vi hefter solidarisk for feil.

Vi følger alle nasjonale og internasjonale arbeidsmiljøregler og er ansvarlige for å skape et sunt og sikkert arbeidsmiljø, både psykisk og fysisk. Vi fremmer initiativer som verner om de ansattes sikkerhet og som forebygger ulykker.

 

Medarbeidernes ansettelsesforhold er i samsvar med gjeldende regler og avtaler.

MILJØ

Vi ønsker å beskytte miljøet og arbeider aktivt for at våre foretak, prosjekter, produkter og tjenester har minimal miljøpåvirkning gjennom alle prosesser. Størsteparten av produktene våre blir produsert på egen fabrikk, der vi har full kontroll med og oppmerksomhet på å optimere prosesser, leveranser og logistikk.

Vi er kostnadsbevisste og styrer vårt forbruk med omtanke.

 

Vi handler og utvikler oss i harmoni med miljøet og våre omgivelser.

VERDEN

Vi støtter fullt ut FNs konvensjon for barns rettigheter samt menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og anti-korrupsjon.