ET DANSK TALERØR FOR SOLSKJERMING

Fischer er det første danske medlemmet av ES-SO, The European Solar Shading Organisation.

Medlemskapet ble tilbudt på grunnlag av vår ledende posisjon innen solskjerming i Skandinavia. Det har vi selvfølgelig takket ja til. 

 

Og det betyr altså at vi som er en del av Fischer Holding nå er medlem av ES-SO som den første danske representanten fra solskjermingsbransjen noensinne. 

TETT PÅ DEN POLITISKE SCENEN I EU

Med hovedkontor i Brussel, tett på den store politiske scenen i europeisk politikk, er ES-SO en ideell paraplyorganisasjon for den profesjonelle solskjermingsbransjen i EU. Perspektivene er mange og peker kun fremover, også i internasjonal regi.

Som talerør for solskjermingsbransjen står ES-SO dels for spredning av underbygget kunnskap om blant annet energireduksjoner, inneklima, økonomi og færre CO2-utslipp ved valg av solskjerming. Og dels som en internasjonal aktør med reell mulighet til å påvirke beslutningene på øverste politiske nivå. 

SPARER 685 MRD. EURO FREM MOT 2050

Ved å spesielt bruke den utvendige formen for solskjerming oppnår man massive energibesparelser. Men også blant annet redusert risiko for overoppheting av bygninger og forbedringer av inneklimaet er avgjørende parametere for et mer bærekraftig Europa med ambisjonen om et klimanøytralt EU i år 2050.

For tallene taler et tydelig språk.

Blant annet viste en fersk rapport fra rådgivningsselskapet Guidehouse, i en direkte sammenligning med aircondition, at solskjerming kan:

  • Redusere energiforbruket i bygninger med 60%
  • Bety 100 millioner tonn færre CO2-utslipp
  • Bidra vesentlig til klimatilpasninger av den europeiske bygningsmassen
  • Spare 685 milliarder euro frem mot år 2050

 

 

 

Vi er stolte over medlemskapet i ES-SO, og vi ser frem til å kunne bidra til mer kunnskap om de åpenbare – og helt nødvendige – fordelene ved spesielt utvendig solskjerming som middel til høy energieffektivitet.

Og dermed være med på å peke pilen i riktig retning for solskjerming og en grønnere europeisk bygningsmasse. 

Solskjerming vil selvsagt ikke til å løse oppgaven alene. Men den er et helt vesentlig bidrag som ikke må overses i neste tiårene.

 

LES MER OM ES-SO