PERSONVERNERKLÆRING

Hos KvintBlendex prioriterer vi datasikkerhet og konfidensialitet høyt, og alltid i samsvar med lovgivningen. Denne personvernerklæringen inneholder klare retningslinjer for hvordan KvintBlendex behandler dine personopplysninger. I det følgende redegjøres det for hvordan vi bruker de personlige opplysningene som du etterlater og/eller gir oss når du besøker nettsiden vår, samt når du benytter de forskjellige tjenestene på nettsiden vår.

BEHANDLINGSANSVARLIG OG KONTAKTOPPLYSNINGER

KvintBlendex A/S
Brynsalléen 4
0667 Oslo, Norge


Org.nr. 963667337
T: 23 00 51 50
E-post: [email protected]

INNSAMLING AV PERSONOPPLYSNINGER

• Når du registrerer deg for å motta vårt nyhetsbrev


• Når du surfer på nettsiden, inkludert informasjonskapsler


• Når du deltar i aktiviteter på nettsiden vår, inkludert konkurranser

 

Selv om du bruker e-postadressen din i mer enn ett av de ovennevnte tilfellene, vil opplysningene dine kun samles inn og registreres på ett sted.

BRUK AV PERSONOPPLYSNINGER

KvintBlendex samler inn og bruker personopplysninger i forbindelse med følgende aktiviteter:

• Påmelding til nyhetsbrev

• Deltakelse i konkurranser, arrangementer og lignende

• Utsendelse av markedsføringsmateriale, inkludert invitasjoner til arrangementer og tildeling av rabattkoder

• Innsamling og evaluering av kundeomtaler

• Statistikk og analyse av trafikken

• Andre markedsføringstiltak

Det er viktig å merke seg at KvintBlendex kun bruker dine personopplysninger til markedsføringsformål dersom du har gitt et uttrykkelig samtykke til dette, med mindre gjeldende lovgivning tillater oss å kontakte deg uten ditt forhåndssamtykke.


KvintBlendex samler statistikk over brukernes besøk på forskjellige områder av nettsiden og brukernes produktpreferanser. Disse dataene inneholder ikke personlige opplysninger. Vi bruker disse dataene til å forstå hvordan brukerne våre bruker nettsiden, og med dette formålet i tankene, streber vi etter å forbedre den. Vi kan ikke se hvor du kommer fra eller hvor du går på internett når du forlater nettsiden vår. I tillegg samler vi inn data om hvilke produkter som generelt foretrekkes av brukerne våre. Denne informasjonen brukes også til å forbedre nettsiden. Vi selger eller videreformidler ikke opplysninger om våre brukeres navigasjon eller bruk av vår nettside.


Vi videreformidler ikke dine personopplysninger til tredjeparter uten ditt samtykke. I spesielle tilfeller, og i samsvar med lovgivningen, kan det være nødvendig å videreformidle opplysninger til offentlige myndigheter eller politiet. 

OVERFØRING TIL ANDRE DATAANSVARLIGE

Hos KvintBlendex videreformidles dine personopplysninger kun til tredjeparter når vi har mottatt ditt uttrykkelige samtykke. I visse situasjoner, og i samsvar med lovgivningen, kan det være nødvendig å videreformidle opplysninger til offentlige myndigheter eller politiet.

DELING OG VIDEREFORMIDLING AV DATA

Dine personopplysninger er kun tilgjengelige for interne medarbeidere eller avdelinger som trenger disse opplysningene for å fullføre det tiltenkte behandlingsformålet. Om nødvendig kan dine personopplysninger bli delt internt i Fischerkonsernet som eier KvintBlendex.

Vi videreformidler ikke personopplysninger til selskaper, organisasjoner og enkeltpersoner utenfor selskapet, med unntak av tilfeller hvor vi har ditt samtykke. Vi deler personopplysninger med leverandører og underleverandører (databehandlere og underdatabehandlere) som utfører visse oppgaver på våre vegne. Våre samarbeidspartnere behandler disse delte dataene basert på våre instruksjoner og i samsvar med vår personvernpolicy og andre gjeldende konfidensialitet- og sikkerhetstiltak.

 

Utover dette kan vi under visse omstendigheter og i henhold til lovgivningen, videreformidle personopplysninger til en tredjepart, hvis vi i god tro vurderer at denne tilgangen til data er nødvendig for å overholde gjeldende lover, forskrifter, rettslige prosesser eller lovlige forespørsler fra offentlige myndigheter.

Dette kunne for eksempel være videreformidling av personopplysninger til politiet eller offentlige myndigheter, hvor det anses nødvendig å utføre undersøkelser av:


• Mulige lovbrudd


• Identifisere, kontakte eller saksøke enhver person som muligens bryter en avtale de har med oss


• Etterforske sikkerhetsbrudd eller samarbeide med offentlige myndigheter i henhold til juridiske saker

INFORMASJONSKAPSLER

Vi bruker informasjonskapsler på nettsiden vår. Du kan lese mer om hvordan vi bruker informasjonskapsler her.

SIKKERHET

Vi har implementert sikkerhetstiltak for å sikre at våre interne prosedyrer lever opp til våre sikkerhetsstandarder. I samsvar med dette streber vi etter å beskytte kvaliteten av og integriteten til dine personopplysninger.

DINE RETTIGHETER

Som privatperson har du til enhver tid rett til å få innsikt i de personopplysningene om deg som vi behandler, dog med visse lovmessige unntak. Dette inkluderer retten til å protestere mot innsamlingen og videre behandlingen av dine personopplysninger, samt retten til å få dine personopplysninger korrigert, slettet eller blokkert. I tillegg har du rett til å motta opplysningene du har gitt oss, og få disse videreformidlet til en annen dataansvarlig (dataportabilitet). 
For å be om innsikt i dine personopplysninger, kan du sende oss en e-post. Da vil vi innen rimelig tid sende deg de opplysningene vi har om deg i et Word-dokument, som du fritt kan videresende til andre. Hvis det viser seg at opplysningene vi har om deg er feil eller utdaterte, kan du be om å få dem slettet eller korrigert. Vi streber etter å oppfylle dine ønsker og beholder kun nøyaktige og oppdaterte opplysninger.


Skulle du mene at våre opplysninger om deg er ufullstendige har du rett til å sende oss en tilleggserklæring for å fullføre denne informasjonen. Du kan til enhver tid fremsette en innsigelse mot vår behandling av dine persondata ved å kontakte oss på [email protected]. Vi vil etterkomme innsigelsen din med mindre vi har tvingende legitime grunner til å fortsette behandlingen, eller hvis behandlingen er nødvendig for å etablere, utøve eller forsvare et rettslig krav.

Hvis du er uenig i en avgjørelse vedrørende sletting eller behandling av dine personopplysninger, eller mener at vi ikke behandler dine data i henhold til reglene, er du velkommen til å kontakte oss på e-post. Vi tar dine rettigheter på alvor, og alle klager på vår behandling av personopplysninger vil bli tatt alvorlig og vurdert individuelt av vår personvernansvarlig, som vil komme tilbake til deg med en vurdering så snart som mulig.


Hvis du fortsatt ikke er enig i vår behandling av dine personopplysninger, har du tilgang til å klage til Datatilsynet ved å sende en skriftlig henvendelse til deres postadresse:


Datatilsynet
Postboks 458 Sentrum
0105 Norge

TILBAKEKALLING AV SAMTYKKE

Du kan til enhver tid trekke tilbake samtykkene du har gitt oss. Deretter slettes dine personopplysninger, med mindre vi kan fortsette behandlingen og/eller lagringen på annet grunnlag. Hvis du ønsker å trekke tilbake samtykket ditt, må du kontakte oss på [email protected] eller 23 00 51 50.

Du kan også skrive til oss på følgende adresse:

KvintBlendex A/S
Brynsalléen 4
0667 Oslo, Norge

LENKER TIL ANDRE NETTSIDER

Nettsiden vår kan inneholde lenker til andre nettsider eller integrerte nettsider. Vi tar ikke på oss ansvaret for innholdet på andre selskapers nettsider eller for disse selskapenes personvernpolicy. Når du besøker andre nettsider oppfordres du til å lese nettsidens personvernregler og andre relevante retningslinjer.