BÆREKRAFT DOKUMENTERT

Dokumentasjon er veien videre

En EPD er en detaljert dokumentasjon av et produkts påvirkning på miljøet i ulike faser av dets livssyklus. Derfor har vi nå en EPD Miljøvaredeklarasjon på våre screens, rullegardiner, fallarmsmarkiser og markisoletter. Les mer om sertifiseringen på EPD Danmarks hjemmeside.


Se våre spesifikke EPD-er lengre nede på siden. 

EPD-ER SOM VERKTØY

EPD-er spiller en viktig rolle i bygningssertifiseringer som DGNB, LEED og BREEAM. De gjør arbeidet enklere for blant annet arkitekter og byggherrer når man skal sammenligne miljøpåvirkningen av ulike materialvalg i byggeprosjekter. Uten å bli for tekniske, er EPD-er også et krav i Frivillig Bærekraftsklasse og kan også være det i anbudsmaterialet.

DE FØRSTE STEGENE

Det ligger et stort potensial i kartleggingen av byggematerialer i forhold til hvordan vi bygger i fremtiden. EPD er nemlig bare en av mange former for dokumentasjon på at man tar sin miljøpåvirkning på alvor. 
Vi begynte tidlig med å få EPD miljøvaredeklarasjon på våre screens, da de er et viktig element i bærekraftig bygging. Det er viktig for oss å dokumentere det vi allerede praktiserer med produktene våre, inkludert screens, som en langtidsholdbar, effektiv og konkurransedyktig løsning.

Last ned våre EPD-er

 • EPD - Screens

  Nedlasting

 • EPD - Rullegardin

  Nedlasting

 • EPD - Mørklægning

  Nedlasting

 • EPD - Markiser & markisoletter

  Nedlasting

FAKTA OM SERTIFISERINGSORDNINGENE:

Bærekraft handler ikke bare om energieffektivitet, men i like stor grad om trivsel, miljø og økonomi, noe som de tre sertifiseringsordningene også reflekterer.

 

DGNB. Tysk ordning og ifølge Danske Green Building Council det mest hensiktsmessige systemet for danske forhold . Sertifiseringen er den mest omfattende og vurderer kvalitet ut fra miljømessige, økonomiske, sosiale og funksjonelle, tekniske, prosessuelle og områdemessige forhold.

 

BREEAM. Engelsk ordning. Tilpasset det enkelte lands og/eller de europeiske standardene. Bærekraftige bygg vurderes etter 10 kategorier: ledelse, helse og trivsel, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk og økologi, forurensning og innovasjon.

 

LEED. Amerikansk ordning basert på amerikanske standarder. Spesielt relevant for selskaper på det internasjonale markedet. I tillegg til energiforbruk, vurderer sertifiseringen også bygningens plassering, vannforbruk, materialvalg, inneklima, ledelse, avfall og en rekke andre parametere.