Medlem av ES-SO

Som en del av konsernet Fischer Holding A/S er KvintBlendex offisielt medlem av ES-SO – The European Solar Shading Organisation.

ES-SO har hovedkontor i Brussel, i nærheten av den helt store politiske scenen i europeisk politikk, og er en non-profit paraplyorganisasjon for den profesjonelle solskjermingsbransjen i EU.

Som talerør for solskjermingsbransjen står ES-SO dels for utbredelse av understøttet kunnskap om bl.a. energireduksjon, inneklima, økonomi og færre CO2-utslipp ved valget av solskjerming. Og dels som en internasjonal aktør med reell mulighet til å påvirke beslutningene på øverste politiske nivå.

LES MER

Nye gardiner hos familien Blipp

Influenserparet Jamina og Stian Blipp har fått hjelp å pusse opp huset sitt.

Det betyr blant annet at alle gardinene i familien Blipps hus nå er fra KvintBlendex.

Et av de vesentlige kriteriene har vært at gardinene passer naturlig inn i sammenhengen, og at de bl.a. matcher de forskjellige fargene på veggene.

LES MER

EPD: Dokumentasjon er veien frem

En EPD Miljøvaredeklarasjon er ikke bare et signal om bærekraftig goodwill.

Men også helt håndgripelig dokumentasjon av et produkts påvirkning på miljøet i ulike faser av livssyklusen.

Det er et nødvendigt skridt, og derfor har vi nu fået EPD på vores screens, så vi kan dokumentere produktets egenskaber og identificere dets energipotentiale.

LES MER

Mannen som kravlet opp i høyden

Hvorfor klatrer en voksen mann rundt oppe på lekestativet i skolegården? På strømbokser og stillaser i byens rom? Det høres kansjke ut som en underlig atferd, men er det ikke.

Ikke når det handler om fotografering. Om å få det beste profesjonelle bildet ut av øyeblikket. Av arkitektur, av en bygning, en fasade eller bare en solskjerming.

Se interview med fotograf Eskil Roll om arkitektur og solskjermning. 

LES MER

Tenk bærekraftig med utvendig solskjerming

I Skandinavia er vi anerkjent for våre enkle og stringente arkitektur. Det omfatter bare ofte også mange store glassarealer, som kan gi betydelige utfordringer med energi og inneklima.

Det avgjørende spørsmålet er nemlig alltid hvor mye varme som kommer inn i huset, bl.a. fordi kjøling og ventilasjon er en stor del av en bygnings samlede konsept, økonomi og inneklimastatus.

De store glassflatene betyr derfor også at man heller ikke fremover kommer utenom solskjerming som er montert på utsiden av bygget.

LES MER

Grønne bygninger har utvendig solskjerming

Det kan sies kort: Utvendig solskjerming er en av de aller viktigste forutsetningene for et godt inneklima.

Både med tanke på energi, klima, trivsel og helse er det den klart mest effektive løsningen. En god utvendig løsning kan redusere energiforbruket til en bygning med opptil 30 %.

Det gjelder ikke minst på våre nordlige breddegrader på bagrunn av alle bygningerne med store glasspartier og et økende antall lavenergihus. 

LES MER

Se og del de nye interaktive brosjyrene

Det har blitt enklere å finne og navigere rundt i de ulike løsninger fra KvintBlendex på nettet og her på hjemmesiden.

De interaktive og dynamiske brosjyrene er nå på nett og viser levende i ord og flotte bilder en rekke av de mange forskjellige produktene og løsningene som KvintBlendex representerer.

Del historien din
Det er også mulig å dele enkelte sider og historier på sosiale medier via Share-ikonet øverst til høyre og ta brosjyrene med på farten på mobilen, nettbrettet eller datamaskinen.

SE MER

360° designfrihet

Lydforholdene i et rom er helt avgjørende både for den daglige komforten og allmennhelsen. Den nye romdeleren Slide Panel Flex kan forbedre akustikken. 

En god akustikkløsning kan bidra vesentlig til langt bedre akustikk i hverdagen.  Dette gjelder ikke minst i Norden, der vi har mange bygg med harde materialer som betong, glass og stål.

KvintBlendex forhandler akustikkløsningene fra Kurage, som kombinerer estetikk med lyddempende funksjon i høyeste absorpsjonsklasse A.

LES MER

Langsiktig tenkning med utvendig solskjerming

Konsekvensene ser man raskt dersom man ikke har et brukbart inneklima. I skolen, på arbeidsplassen og i hjemmet.

Godt inneklima styrker både energi, lærings- og prestasjonsevne betydelig, slik at investeringer i utvendig solskjerming tjener seg raskt inn.

Og når det er snakk om energieffektivitet og visjonen om fremtidens grønnere bygg, så er utvendig solskjerming den klart beste og mest effektive løsningen.

LES MER

 

I TEKSTILINDUSTRIEN BLIR PLASTAVFALL FRA HAVET BLANT ANNET TIL GARDINER

Tonnevis av vanskelig nedbrytbart plastavfall og mikroplast flyter rundt i verdenshavene akkurat nå. Det anslås at det er seks ganger så mye plast som plankton i havene og konsekvensene av dette er dødelig for dyreliv og havøkosystemer, som produserer omtrent halvparten av oksygenet på planeten.

Flere designere, produsenter og leverandører i tekstilindustrien jobber for å kunne levere mer miljøvennlige produkter. KvintBlendex tilbyr for eksempel rullegardiner som er produsert av plast samlet langs kysten. Nøyaktig 125 gram resirkulert plast brukes pr. m2 tekstil.

Svarte persienner til stilig restaurant

Se de fine bildene fra Restaurant Code i Oslo.

Innvendig solskjerming og gardiner til stort aktivitetssenter

Bergheim bo- og aktivitetssenter er et av landet største aktivitetssentre. Senteret er bygget i massivtre og består av ulike fellesfunksjoner og dagsentere med 24 plasser og i alt 96 sykehjemsplasser i egne beboerrom. Vi har levert innvendig solskjerming og gardiner til hele senteret. Se billeder her

GARDINER SOM FLEKSIBLE VEGGER

Fleksible vegger. Gardiner er ideelle som romdeler. Innredningen er mye mer fleksibel, akustikken blir forbedret og stoffet gir karakter og varme til rommet. Se vår løsning i Strand Café, Stabekk

Eksklusivt look med gardiner

Flotte gardiner til fellesarealer, kantine og møtesenter på Rosenholm Campus i Oslo. Se billeder og les om interiørarkitektens idé her

Fleksible vegger

Fleksible vegger. Gardiner er ideelle som romdeler. Innredningen er mye mer fleksibel, akustikken blir forbedret og stoffet gir karakter og varme til rommet. Se vår løsning i to showrom: Vitra og Holzweiler

Dekorativ og kreativ løsning

Folie er en dekorativ, diskret afskjerming og en kreativ måte for å markere forskjellige rom. Se vår løsning hos Virke

INNENDØRS SKJERMER MOT STØY

Byggforskserien: Innendørs skjermer mot støy

KvintBlendex estetiske akustikkløsninger

5 gode grunner til en serviceavtale

KvintBlendex har egen serviceavdeling med fastansatte serviceteknikere og en automatikkavdeling som jobber med styringer til solskjermingsanlegg. Vi gir service på alle merker, og vi dekker hele landet. Derfor behøver du bare å henvende deg ett sted.

En serviceavtale med KvintBlendex inkluderer et fast årlig ettersyn. Derfor behøver du ikke å tenke mer på det.

Se de 5 gode grunner til å inngå en serviceavtale her

INNEMILJØ OG ENERGIBRUK

Vår opplevelse av innendørs komfort styres av hvilke muligheter vi har til å påvirke innemiljøet. Dette har igjen betydning for hvor mye energi vi bruker til lys og oppvarming.

For å undersøke hvordan ulike strategier for å styre innemiljøet i et cellekontor påvirker den opplevde komforten til brukerne og energibruken til oppvarming og belysning, har SINTEF Byggforsk satt i gang et eksperiment.

Les mer 

Utvendig solskjerming til stort boligbygg og ungdomsskole

September 2018

Vi har montert screens på boligbygget Eufemias Hage i Oslo og powerhouse Drøbak Montessori Ungdomsskole.

Se utvalgte prosjekter her

INNVENDIG SOLSKJERMING TIL NATTLAND OPPVEKSTSENTER I BERGEN

Vi har montert gardiner, lamellgardiner, plisségardiner, panelgardiner og rullegardiner til hele bygningen

Se et utvalg av våre prosjekter

VELG RIKTIG SOLSKJERMING

Solskjerming er helt nødvendig for å oppnå god termisk og visuell komfort i moderne bygninger med mye glass i fasadene.

Det termiske inneklimaet i rom for varig opphold skal tilrettelegges ut fra hensyn til helse og tilfredsstillende komfort ved forutsatt bruk. Solskjerming spiller en viktig rolle for å tilfredsstille dette kravet.

Les mer

Innvendig solskjerming til skole på Vestlandet

Vi har montert i motoriserte og manuelt betjente rullegardiner på Smøla skole.

ANALYSE AV BÆREDYKTIGE SERTIFIKATER

"Guide to sustainable building certifications" inneholder en omfattende analyse og sammenligning av ti relevante bæredyktige byggesertifikater som på en visuell og tilgjengelig måte gjør det mulig å vurdere og sammenligne på et strategisk grunnlag.

Guiden kan brukes som et redskap i dialog med klienter, slik at de kan stå sterkere på det nasjonale og globale markedet for bæredyktig bygging.

Guiden er utarbeidet av det danske Statens Byggeforskningsinstitut - SBi og danske innovasjonsfirma 3XN Architects - GXN. Den kan lastes ned gratis her

Screens til to bygg i Trondheim

To nye bygg i Trondheim har fått solskjerming fra KvintBlendex.

På stort kontorbygg har vi montert over 300 zip screens og styringskonseptet  sunsync™ 200. 

Hommelvik ungdomsskole har fått nesten 200 screens.

Se begge referanser

VELG ENERGITILTAK I FORNUFTIG REKKEFØLGE

Lekkasjetall, U-verdier for vinduer/dører og varmegjenvinning i ventilasjonsanlegg er særlig viktig for å klare rammekravene i teknisk forskrift.

Les mer her

KONTORBYGG MED 23% LAVERE ENERGIRAMME

Rammekravet for kontorbygg er skjerpet inn fra 150 til 115 (kW/m2 år). Hva blir utfordringene for et relativt lite bygg? Litt bedre vinduer og bedre lekkasjetall tar deg langt på vei.

Les mer her

Nye prosjekter med flotte gardiner

Vi har levert velurgardiner til felles kantine i kontorbygg på Lysaker Torg og liftgardiner, silkegardiner og rullegardiner til den vakre gamle Berg Gård.

Se de fine bilder: Berg Gård  Lysaker Torg

GLASSAREAL OG VINDUER

Helhetlig utformning av galssfasader og andre store glassareal er viktigere en noensinne hvis du vil sikre godt inneklima og fornuftig energibruk. Vær ekstra oppmerksom på takvinduer og glasstak.

Les mer her

NATURLIG ELLER MEKANISK VENTILASJON?

Nye boliger trenger ventilasjonsløsninger som sikrer frisk luft og håndterer fuktighet, uten å sløse for mye energi.

Se de vanligste alternativene her

Etiske retningslinjer

KvintBlendex' Etiske retningslinjer tydeliggjør våre verdier og atferd internt og eksternt, og skal sikre at våre samarbeidspartnere deler vårt nivå for miljø, etikk og sosiale forhold. Les våre Etiske retningslinjer.

FASADER OG INNEKLIMA

Glassbygg er mer klimafølsomme enn tradisjonelle bygg. Derfor må de bygges og driftes med omhu. Det mener SINTEF-forsker Tor Helge Dokka, som særlig etterlyser gode løsninger for glasstak og atrier. Dette haster, siden nye og innskjerpede regler allerede er på trappene, ifølge Dokka.

Les intervju 

Grand Café, Oslo Rådhus og OSL Avinor

Den ærverdige Grand Café i Oslo har fått et moderne look med nye liftgardiner. Til Oslo Rådhus har vi levert nye gardiner til flere møterom  Og på OSL Avinor har vi montert 147 rullegardiner på innvendige glasspartier til kontorer for at skjerme for innsyn fra passasjerer

BYGGEFORSKSERIEN

Byggforskserien gir dokumenterte løsninger og anbefalinger for prosjektering, utførelse og forvaltning av bygninger. Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) anbefaler bruk av Byggforskserien som dokumentasjon i byggesaken, som underlag for kontrollplaner og sjekklister, og til generell kompetanseutvikling.

Byggeforskserien

Solskjerming bidrar med poeng til sertifisering av en bygning

Juni 2017

KvintBlendex kan nå dokumentere hvor mange poeng vår egenproduserte zip-screen kan oppnå innenfor de internasjonalt anerkjente bæredyktighetssertifiseringene DGNB, BREEAM og LEED.

Les mer her

Å HJELPE DAGSLYSET INN

Slik man styrer lyset inn mot filmrullen eller databrikken for en ønsket effekt, vil arkitekten bruke lys-åpninger for at lyset kan "forme" rommene. Dette er viktige teknikker, når byggeforskrift stiller krav til lysinnslipp og energibruk.

"Vinduer som sitter høyt opp mot taket vil gi bedre lys innover i lokalene", sier Sørli, som er partner i Pir II Arkitektkontor AS i Trondheim. "Lys fra en høy vinkel kan også brukes som ledetråd ved plasseringen av vinduer. Dagslyset har best lyskvalitet, gir best trivsel og er gunstigst energimessig", sier han.

Les intervju

Nye prosjekter avsluttet

Marts 2017

Vi har avsluttet solskjermingsprosjekter for forskjellige typer av bygg: Ullertunet bo- og behandlingscenter, Borg havn, Q42, Botne skole, Berg skole og Anton Jenssensgate, stort kontorbygg i Tønsberg. 

Se utvalgte prosjekter her

BYGGETEKNISK FORSKRIFT (TEK 10)

Veiledningen forklarer forskriftens krav, utdyper innholdet i dem og gir føringer for hvordan kravene kan etterkommes i praksis. Veiledningen inneholder også en del råd om hvordan bygninger kan bli bedre enn minimum. Det er tillatt, og ofte klokt, å prosjektere og bygge bedre enn minimumskravene.

Last ned: Veiledning om tekniske krav til byggverk 

Brukeroptimalisert styring av solskjerming

Februar 2017

KvintBlendex har har i samarbeid med våre to danske søsterselskaper, Fischer Danmark A/S og Blendex A/S utviklet en serie for styring av innvendig og utvendig solskjerming, sunsync™.

Sunsync™er utformet til å dekke alle behov uansett prosjektstørrelse, kompleksitet og prisnivå. Serien spenner fra klassisk analog styring til avansert digital styring.

Les mer om sunsync™ her, hvor du også kan laste ned datablad og eldiagrammer. 

OVEROPPHETING ER ET STØRRE OG STØRRE PROBLEM

Overoppheting av bygninger er et større og større problem, både i Norge og resten av Europa. Årsaken til overopphetingsproblemet er nye, tettere passivhus som blir stadig mer utbredt. Husene er designet for å fange varmen fra solen, og ikke slippe den ut. 

Den europeiske solskjermings-organisasjonen ES-SO, har utarbeidet et "White Paper" om overoppheting og solskjermingens innvirkning. Last ned 

KvintBlendex kvalitetssikrer produktenes holdbarhet

Desember 2016

Et kritisk kvalitetsparameter er aluprofilenes lakkering. Utvendig solavskjerming skal holde i all slags vær, og derfor er det helt avgjørende å velge den riktige overflatebehandling innen man pulverlakkerer profilene som brukes til screens.

Den mest kjente kontrollen er den såkalte salttåke testen med forskjellige natriumkloridoppløsninger samt eksponering i kondensvannklima. Salttåke testen simulerer det klimaet og været som de lakkerte emnene skal fungere i.

Helt konkret foregår testen på denne måten: en del av emnet rises i overflaten og senkes ned i et stort oppvarmet kammer. I kammeret blir saltoppløsningen omdannet til en salttåke som skal simulere et aggressivt klima. Hvis emnene ikke viser tydelige lakkskader etter testen lever forbehandlingen og pulverlakkeringen opp til vårt krav.

POTENSIAL- OG BARRIERESTUDIE: ENERGIEFFEKTIVISERING I NORSKE BYGG

Potensialer og barrierer for energieffektivisering i den norske bygningsmassen. Rapporten fra Enova opsummerer resultaterne fra dette arbeidet. Se også de tre delrapportene herunder.

Effektiv energibruk i bygninger er vigtig for å sikre at fremtidig økonomisk aktivitet og vekst kan skje på en måte som ikke reduserer mulighetede for en miljømessig og økonomisk forsvarlig utvikling. Se også de tre delrapportene herunder.

Last ned Energieffektivisering i norske bygg

Spesial screens til store takvinduer

September 2016

På Kulturrådets store, skrå takvinduer har vi montert spesielle screens. Leveransen omfater også rullegardiner på små takvinduer og i kontorer.

Se et utvalg av våre prosjekter

POTENSIAL- OG BARRIERESTUDIE: BOLIGER, DELRAPPORT 1

Delrapport 1 afdekker barrierer og potensial i forhold til energiytelsesnivå for boliger. Rapporten er utarbejdet av Prognosesenteret AS i samarbeid med Entelligens AS.

Gjennom unike analyser og en case-basert tilnærming, er det avdekket et reelt energieffektiviseringspotensial i norske boliger med kjent teknologi.

Last ned Boliger, delrapport 1

Motorisert mørklegging til Westerdals Oslo ACT

September 2016

Vi har avsluttet leveransen til Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology, hvor vi har montert mørkleggende og motoriserte rullegardiner, rullegardiner og plisségardiner til lydrom og motoriserte skinner med dim-out gardiner i auditoriet.

Se et utvalg av våre prosjekter.

POTENSIAL- OG BARRIERESTUDIE: YRKESBYGG, DELRAPPORT 2

Delrapport 2 afdekker barrierer og potensial i forhold til energiytelsesnivå for yrkesbygg. Rapporten er utarbejdet av Multiconcult AS i samarbeid med Analyse & Strategi AS.

For eksisterende bygg er de viktigste barrierer praktiske, økonomiske og kunnskapsbarrierer. For nybygg er det økonomiske og kunnskapsbarrierer. Studien viser at det desidert største potensialet gjelder eksisterende bygg.

Last ned: Yrkesbygg, delrapport 2

Restaurant har fått gullvelurgardiner

September 2016

Radisson Blu Hotel Nydalen i Oslo har fått 50 meter flotte velurgardiner fra golv til tak i restauranten.

Se et utvalg av våre prosjekter.

POTENSIAL- OG BARRIERESTUDIE: PASSIVHUS OG NÆR NULENERGIBYGNINGER, DELRAPPORT 3

Delrapport 3 kartlegger hva som er reelt energieffektiviseringspotensial knyttet til oppføring av nye bygninger og rehabilitering av den norske bygningsmassen.

Studien er oppdelt i tre deler: Teknisk og økonomisk potensial, Avdekking av barrierer og Forholdet mellom økonomisk potensial og barrierer.

Last ned Passivhus og nærnulenergibygninger, delrapport 3

NYE TEKSTILER I SHOWROMET

September 2016

Vi har nettopp fått inn nye tekstiler fra to av våre leverandører. Fra Svensson, presenterer vi de to designene Sawa og Sumire, begge designet av Aoi Yoshizawa. Sumire er flammehemmende. Sawa er lyddempende. Begge fås i seks forskjellige farger og egner seg svært godt til helsehus, skoler og lignende. Sawa farger og fakta. Sumire farger og fakta. Flere tekstiler fra Svensson.

Fra Almedahl har vi fått to design, Haze og Arrow. Begge tekstilene er flammehemmende. Arrow finnes i 18 forshjellige farger og Haze i 20. Haze farger og fakta. Arrow farger og fakta. Flere tekstiler fra Almedahl.

GLASS I FASADER

Prosjektets formål har vært å gi en vesentlig forbedret beskrivelse av fysikk og konfort rundt fasader i glass og å sannsynliggjøre hvordan dette påvirker energibruken. Prosjektet har vært støttet av Norges Forskningsråd.

Prosjektet illustrerer hvordan fasaden egenskaper som U-verdi, g-verdi og dagslysforhold varierer med varierende uteklima samt type og styring på solskjering. Prosjektet gir grunnlag for forbedret terisk og energimessig kravspesifisering og dokumentasjon av fasader.

Last ned Glass i fasader - solskjermingGlass i fasader - kuldebroerGlass i fasader - lufttetthet

BROSJyRE OM SERVICE OG VEDLIKEHOLD

Juli 2016

Selv de beste solskjermingsprodukter bør jevnlig etterstrammes, smøres og justeres for å sikre høy driftssikkerhet og lang levetid. Når løsningene blir vedlikeholdt optimalt, kan de holde 15 – 20 år etter montering.

Last ned vår nye brosjyre om service og vedlikehold her

ENERGIBRUK I BYGNINGER

Les om forslag til nasjonal database med sammenligning av beregnet og målt energibruk. Besøk Kunnskapsbanken.

Prosjektet har blitt gjennomført av SINTEF Byggforsk på oppdrag fra Lavenergiprogrammet. Rapporten foreslår hvordan en nasjonal database kan bygges opp og peker på områder det må jobbes videre med i ett eller flere hovedprosjekter.

Last ned Energibruk i bygninger, 2011

SOLSKJERMING TIL NY BARNEHAGE

Mai 2016

KvintBlendex har inngått kontrakt med entreprenørselskapet NCC om levering av solskjerming. Lundbo barnehage i Hamar kommune får installert 41 stk. Zipper screens med automatikk. MAP Arkitekter AS har tegnet barnehagen, som skal stå ferdig i løpet av 2016.

HEALTHY INDOOR ENVIRONMENT

The mission of the International Centre for Indoor Environment and Energy (ICIEE) is to serve to achieve healthy, comfortable and productive indoor environments with minimal energy consumption.

The mission of the International Centre for Indoor Environment and Energy (ICIEE) is to serve to achieve healthy, comfortable and productive indoor environments with minimal energy consumption. 

Les mer her: DTU BYG 

STORT PROSJEKT FOR BERGEN HELSEHUS AVSLUTTET

Mai 2016

Vi har avsluttet et stort solskjermingsprosjekt for Bergen helsehus. Prosjektet omfattet lamellgardiner, rullegardiner, persienner samt skinner gardiner fra Fischer og Drapulix til hele helsehuset.

Se et utvalg av våre referanser Prosjekter

A NEW VISION ON SOLAR SHADING

As an integral part of the building envelope in energy performance buildings, solar shading has evolved from a "component" to a "concept of solar and daylight management".

As an integral part of the building envelope in energy performance buildings, solar shading has evolved from a "component" to a "concept of solar and daylight management".

Last ned A new vision on solar shading. The European Solar-Shading Organization, 2015

NYTT NAVN OG NYTT SHOWROM

April 2016

Kvint Interiør har skiftet navn til KvintBlendex AS, men virksomheten er fortsatt den samme. Vi har mange års erfaring og kompetanse innen innvemdig og utvendig solskjerming, gardiner, mørklegging, folie og akustiske løsninger. 

KvintBlendex har fått ny adresse i Sinsenveien 53A, 0585 Oslo. Alle nye og gamel kunder er velkommen på besøk i vårt flotte showrom med fantastisk utsikt utover Oslo by. Du finner oss i 7. etage med parkering rett utenfor døren.

Kontakt: 23 00 51 50, post@kvintblendex.no

SUSTAINABLE SUMMER COMFORT

The overall goal of the project, Keep Cool, 2010, was to contribute to a broad market transformation from "cooling" to "sustainable summer comfort" which can be defined as achieving good summer comfort conditions with no or limited use of conventional energy and through the use of environmentally non harmful materials.

The overall goal of the project, Keep Cool, 2010, was to contribute to a broad market transformation from "cooling" to "sustainable summer comfort" which can be defined as achieving good summer comfort conditions with no or limited use of conventional energy and through the use of environmentally non harmful materials.

Last ned From cooling to sustainable summer comfort

TRE SKOLER VELGER SOLSKJERMING FRA KVINTBLENDEX

April 2016

Varden skole i Bergen, Vollebekk skole i Oslo og Ski videregående skole har valgt KvintBlendex som leverandør av solskjerming. Den utvendige solskjermingen omfatter rundt 200 screens og 60 fasadepersienner. Den innvendige solskjerming består av rullegardiner og screens. Monteringen utføres i løpet av 2016.

Illustration: WK Entreprenør AS. Vollebekkveien Skole

SOLAR SHADING FOR LOW ENERGY BUILDINGS

The technical guidebook gives the basic knowledge to understand how solar shading characteristics are evaluated and what are the physical properties involved in the transmission of the solar radiation.

The technical guidebook gives the basic knowledge to understand how solar shading characteristics are evaluated and what are the physical properties involved in the transmission of the solar radiation. It is mainly based on calculation methods provided by European standards. 

Last ned Solar shading for low energy buildings