FREMTIDENS GRØNNE BYGNING HAR UTVENDIG SOLSKJERMING

En god utvendig løsning kan redusere energiforbruket til en bygning med opptil 30 %. Det gjelder ikke minst på våre nordlige breddegrader på bagrunn av alle bygningerne med store glasspartier og et økende antall lavenergihus.

Oktober 2021

I dag vet vi fra undersøkelser og forskning at en god utvendig løsning kan redusere energiforbruket til en bygning med opptil 30%. Vel å merke samtidig med at den forbedrer menneskenes komfort og helse betydelig.


Det gjelder ikke minst på våre nordlige breddegrader på bakgrunn av alle bygningene med store glasspartier og et økende antall lavenergihus.


En utvendig solskjerming regulerer sol- og varmeinnstrålingen, den reduserer ikke bare temperaturen i rommet, men er også sentral i forhold til å overholde energirammen. Og ikke minst har det stor betydning for bl.a. medarbeiderkomforten at lysinnfall og -mengde er optimal.


Les også: Langsiktig tenkning med utvendig solskjerming

 

INNEKLIMA MED MERKBARE KONSEKVENSER

Når vi snakker om bedrifter, viser undersøkelser at inneklimaet har en betydelig effekt på medarbeidernes prestasjons- og konsentrasjonsevne. Det vil med andre ord kunne merkes på bunnlinjen og bedriftens konkurranseevne dersom konsentrasjonsevnen reduseres, helsen skranter og sykefraværet øker.


Isolert sett høres kanskje ikke konsekvensene av noen prosents redusert ytelse på grunn av dårlig inneklima så mye ut. Men når bedriftenes største utgiftspost er medarbeiderlønninger, slik tilfellet er i en lang rekke bedrifter, baller det på seg. Ikke bare globalt og i forhold til klima, men også for økonomien til den enkelte bedriften.


Og faktisk er det slik at en investering i et godt inneklima med solskjerming og en styringsstrategi i gjennomsnitt bare utgjør en halv til en hel prosent av de totale lønnskostnadene.

EN HELHETLIG TILNÆRMING

Hos KvintBlendex vet vi fra flere tiårs erfaring på området at en god, profesjonell utvendig solskjerming er avgjørende. Derfor utvikler vi løsningene i samarbeid med arkitekter, byggherrer, ingeniører og entreprenører for alle typer næringsbygg. Og det er bare en fordel om solskjermingen tenkes inn fra starten av og inngår som en planlagt del av prosjekteringen av et nybygg eller en renovering.


I forlengelse av den tankegangen og sett i lys av de globale klima- og energiutfordringene, har vi også utviklet konseptet sunsyncTM i samarbeid med vårt søsterselskap Fischer Danmark. Et brukeroptimalisert og differensierbart styringskonsept som kan spesialtilpasses i forskjellige utgaver fra klassisk analog til avansert digital styring.

 

DEN KLARE OPPFORDRINGEN

Det er ikke akkurat muntre utsikter for klimaet som avdekkes i hovedrapporten 2021 fra FNs Klimapanel IPCC. Det må tas grep, og solskjerming blir også en viktig og uunngåelig del av svaret på morgendagens utfordringer.


Oppfordringen er derfor kort og klar: Tenk langsiktig. Helhetlig. Og bruk utvendig solskjerming både av hensyn til klimaet, energiforbruket, innemiljøet og ikke minst trivselen til beboerne og medarbeiderne i fremtidens grønnere hus.

Vil du bli kontaktet av en rådgiver?

Om du er privat eller profesjonell, vil vi alltid gjerne ta en uforpliktende prat om ditt prosjekt. Fyll ut skjemaet under og vi kommer tilbake til deg så snart som mulig. Ellers er du alltid velkommen til å ringe til oss på 2300 5150.