LANGSIKTIG TENKNING MED UTVENDIG SOLSKJERMING

Godt inneklima styrker både energi, lærings- og prestasjonsevne betydelig, slik at investeringer i utvendig solskjerming tjener seg raskt inn.

Juli 2021

Konsekvensene ser man lett hvis man ikke har et brukbart inneklima. I skolene, på arbeidsplassene og i hjemmene. Omvendt styrker godt inneklima både energi, lærings- og prestasjonsevne betydelig. Og så tjener investeringer i utvendig solskjerming seg rask.


Trette og uopplagte barn i skolene. Personale med nedsatt konsentrasjons- og prestasjonsevne og mer sykefravær. Unødvendige ekstrautgifter til ventilasjon og kjøling.
Det er noen av de dokumenterte konsekvensene ifølge rapporter fra bl.a. DTU og SBi i Danmark hvis en ikke har godt inneklima, og her kommer solskjerming inn i bildet som en viktig del av løsningen på utfordringene med inneklimaet i bl.a. undervisningslokaler og kontorer.


Og når det er snakk om energieffektivitet og visjonen om fremtidens grønnere bygg, så er utvendig solskjermning, som regulerer sol- og varmeinnstrålingen, den beste og mest effektive løsningen, ikke minst når det gjelder de tidstypiske byggene med store glassarealer og nyere lavenergibygg.

SUNN FORNUFT MED 30% ENERGIREDUKSJON

Utvendig solskjerming forhindrer bygningen i å bli varmet opp, den hjelper med å holde temperaturen i rommet nede, og den bidrar vesentlig til at man kan overholde energirammen.
God utvendig solskjerming kan ifølge analyser av seniorforsker Kjeld Johnsen fra BUILD, Aalborg Universitet København, uten vanskeligheter redusere energiforbruket til et bygg med 30%, samtidig med at inneklimaet blir bedre.
Kostnadene til godt inneklima utlignes samtidig svært raskt, når man setter dem i forhold til de samlede, gjennomsnittlige lønnsutgiftene.


Argumentene for utvendig solskjerming er med andre ord markante og et uttrykk for langsiktig tenkning både i forhold til energi, miljø og inneklima for alt fra skolebarn og medarbeidere på arbeidsplassene til landets institusjoner, hovedseter, nærings- og kulturbygg mv.


Se mer om fordelene ved utvendig solskjerming.

Vil du bli kontaktet av en rådgiver?

Om du er privat eller profesjonell, vil vi alltid gjerne ta en uforpliktende prat om ditt prosjekt. Fyll ut skjemaet under og vi kommer tilbake til deg så snart som mulig. Ellers er du alltid velkommen til å ringe til oss på 2300 5150.