Tenk bærekraftig med utvendig solskjerming

I Skandinavia er vi kjent og anerkjent for våre enkle og stringente linjer i arkitekturen. Det omfatter bare ofte også mange store glassarealer, og det kan gi betydelige utfordringer med energi og inneklima.

Januar 2022

Det avgjørende spørsmålet er nemlig alltid hvor mye varme som kommer inn i huset, bl.a. fordi kjøling og ventilasjon er en stor del av bygningens samlede konsept, økonomi og inneklimastatus.

De store glassflatene betyr derfor også at man heller ikke fremover kommer utenom solskjerming som er montert på utsiden av bygget. 

Det er fordi det ubetinget er den mest energieffektive formen for solskjerming, som har vesentlige, gode effekter i forhold til både økonomi, inneklima og velværet til medarbeiderne eller beboerne.

Ta utvendig solskjerming med i planleggingen fra begynnelsen
Derfor er det smartest å også ta den utvendige solskjermingen med i planene fra starten av et prosjekt. 

Innvendig solskjerming har absolutt sine innlysende fordeler. Men overveiende med tanke på estetikk, innredning, blending for solen og helt lokal varmereduksjon i lokalet.

Hvis vi imidlertid for alvor skal oppnå forskjeller i forhold til inneklima, miljø og morgendagens grønnere bygg, så er utvendig solskjerming den beste og mest fremtidssikre tilnærmingen.

– Når det gjelder energieffektivitet og mer bærekraftige bygninger, er utvendig solskjerming den klart beste løsningen. Det forhindrer at selve huset overopphetes, og gjør at varmen ikke slipper inn i bygningen, sier Ejvind Larsen Degn, produktsjef hos Fischer Group.

Bærekraft i det store bildet
Bærekraft dekker både miljømessige, økonomiske og sosiale aspekter. Det krever helhetstenkning og et skarpt arkitektonisk fokus.

Konseptet for hele bygningen og alle elementene – inkludert solskjerming – må vurderes i detalj fra starten og i forhold til den samlede livssyklusen.

Ikke fordi utvendig solskjerming kommer til å løse de store utfordringene vi har med klima, energi og inneklima alene. Så langt derifra. Men alt tyder på at det er et viktig bidrag og et nødvendig skritt på veien mot en grønnere og mer energivennlig og bærekraftig bygningsmasse her hjemme. 

SE OGSÅ BROSJYRE OM UTVENDIG SOLSKJERMING: